აუქციონი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს საჯარო აუქციონს ...

15 სექტემბერი, 2014

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ kk

08 სექტემბერი, 2014

სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია"

სს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს

25 აგვისტო, 2014

სს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“

მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს

13 მარტი, 2014

მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე V ლოტად:

სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა

13 მარტი, 2014

სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა, რომელიც მდებარეობს მელიქიშვილის ქ.N125-ში, აცხადებს, იჯარის ფორმით სარგებლობისათვის საჯარო აუქციონს, ერთი წლის ვადით, სკოლის ბალანსზე რიცხულ, შემდეგ ფართებზე:

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გაიჯარების მიზნით აცხადებს აუქციონს

13 მარტი, 2014

მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების გაიჯარების მიზნით აცხადებს აუქციონს

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონეტომანქანის/ განმეორებით ფასდაკლებით აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ

20 მარტი, 2014

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს აუქციონს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (ავტომანქანის) განმეორებით ფასდაკლებით აუქციონის ფორმით პრივატიზებისათვის:

სსიპ ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა

27 მარტი, 2014

სსიპ ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა აცხადებს საჯარო აუქციონს

ახმეტელის მუნიციპალიტეტის შპს"თუშური ცხვრისა ჯიშსაშენი"

31 მარტი, 2014

ახმეტელის მუნიციპალიტეტის შპს"თუშური ცხვრისა ჯიშსაშენი" აცხადებს აუქციონს.

შპს "ნინოწმინდას ნავთობის კომპანია”

31 მარტი, 2014

განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ

ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია"

07 აპრილი, 2014

აცხადებს აუქციონს : ფართის იჯარით გაცემის მიზნით :

სს ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს საჯარო აუქციონს

14 აპრილი, 2014

სს ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს საჯარო აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ექსპლუატაციისთვის უვარგისი ბალიშების, ლეიბებისა და საბნების გაყიდვის შესახებ.

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა

14 აპრილი, 2014

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა აცხადებს საჯარო აუქციონს

ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №2 საჯარო სკოლა”

17 აპრილი, 2014

ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №2 საჯარო სკოლა” აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს

ს.ს. "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს პირობებით

17 აპრილი, 2014

მის ბალანსზე რიცხული დემონტირებული ან/და გამოუსადეგარი ძირითადი საშუალებების გაყიდვის მიზნით 1 (ერთ) ლოტად.

მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს VI ლოტად:

17 აპრილი, 2014

მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე VI ლოტად:

სსიპ სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლაში ბუფეტის ფართის გაქირავების შესახებ

17 აპრილი, 2014

ტარდება აუქციონი სსიპ სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლაში ბუფეტის ფართის გაქირავების შესახებ.