აუქციონი

სსიპ ” ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა” აცხადებს

05 მაისი, 2014

სსიპ ”ქალაქ ბათუმის № 3 საჯარო სკოლა ” აცხადებს საჯარო აუქციოს პირობებით.

შ.პ.ს. “საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი”

05 მაისი, 2014

შ.პ.ს. ”საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრის” შავი ლითონის (ჯართის)რეალიზაციის სააუქციონე პირობები

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს აუქციონს

05 მაისი, 2014

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების) პირობითი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ

სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა, რომელიც მდებარეობს მელიქიშვილის ქ.N125-ში, აცხადებს, იჯარის ფორმით სარგებლობისათვის საჯარო აუქციონს

05 მაისი, 2014

სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა, რომელიც მდებარეობს მელიქიშვილის ქ.N125-ში, აცხადებს, იჯარის ფორმით სარგებლობისათვის საჯარო აუქციონს, ერთი წლის ვადით, სკოლის ბალანსზე რიცხულ, შემდეგ ფართზე:

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის #11 საჯარო სკოლა აცხადებს განმეორებით პირობებიან აუქციონს

08 მაისი, 2014

ბათუმის #11 საჯარო სკოლა აცხადებს განმეორებით პირობებიან აუქციონს

მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით პირობიან საჯარო აუქციონს

08 მაისი, 2014

მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით პირობიან საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:

ს.ს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს

19 მაისი, 2014

ს.ს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის” საკუთრებაში არსებულ ქ. ზესტაფონში, თამარ მეფის ქ#77–ში მდებარე მატერიალურ ტექნიკური ბაზის მასზე განთავსებულ ქონებასთან ერთად გაყიდვის მიზნით

Title: Invitation to Bid for “Sale of various vehicles of EUMM, Georgia”

19 მაისი, 2014

Publication reference: BID 2014-05

განცხადება ღია აუქციონის ჩატარების შესახებ

19 მაისი, 2014

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე - 11 ცალ სატრანსპორტო საშუალებაზე:

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა პრივატიზების მიზნით აცხადებს პირობიან აუქციონს

02 ივნისი, 2014

მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს პირობიან აუქციონს აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება:

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს

09 ივნისი, 2014

განცხადება ღია აუქციონის ჩატარების შესახებ

ს.ს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს.აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

09 ივნისი, 2014

ს.ს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის” საკუთრებაში არსებულ ქ. ზესტაფონში, თამარ მეფის ქ#77–ში მდებარე მატერიალურ ტექნიკური ბაზის მასზე განთავსებულ ქონებასთან ერთად გაყიდვის მიზნით

ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია"აცხადებს აუქციონს

09 ივნისი, 2014

ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია" აცხადებს აუქციონს : ფართის იჯარით გაცემის მიზნით :

სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" 1. აუქციონის საგანი:

16 ივნისი, 2014

განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ

სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ [გფჯ[

16 ივნისი, 2014

სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ

ყვარლის მუნიციპალიტეტი პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს

16 ივნისი, 2014

ყვარლის მუნიციპალიტეტი პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე.

16 ივნისი, 2014

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს