აუქციონი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს მოძრავ ქონებაზე.

16 ივნისი, 2014

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე.

თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

23 ივნისი, 2014

თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით:

დამოუკედებელი აუდიტორთა დასკვნა

30 ივნისი, 2014

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია " ჯი–აი.სი–ს" აუქციონერთათვის

სს „თელასი“ აცხადებს ღია აუქციონს

30 ივნისი, 2014

შეტყობინება აუქციონის ჩატარების შესახებ

სს „თელასი“ აცხადებს ღია აუქციონს შეტყობინება აუქციონის ჩატარების შესახებ

30 ივნისი, 2014

შეტყობინება აუქციონის ჩატარების შესახებ

სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია"

30 ივნისი, 2014

განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“

30 ივნისი, 2014

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს

ყვარლის მუნიციპალიტეტი პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე

30 ივნისი, 2014

ყვარლის მუნიციპალიტეტი პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე

ახმეტელის მუნიციპალიტეტის შპს"თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი"

07 ივლისი, 2014

ახმეტელის მუნიციპალიტეტის შპს"თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი" საკუთრებაში არსებული ობიექტის გაყიდვის მიზნით აცხადებს აუქციონს

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული /ბეტონირებული ფართი/ აუქციონის ფორმით იჯარით გაცემის შესახებ

07 ივლისი, 2014

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების /ბეტონირებული ფართი/აუქციონის ფორმით იჯარით გაცემაზე

სს "წყალმშენი-I" აცხადებს აუქციონს

14 ივლისი, 2014

სს "წყალმშენი-I" აცხადებს აუქციონს ქ. ფოთში ფალიაშვილის ქ №6-ში მდებარე საწარმოო ბაზის რეალიზაციაზე

შპს "შეზღუსული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონო პირობები

21 ივლისი, 2014

შპს "შეზღუსული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონო პირობები

შეცდომით გამოქვეყნდა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“-ს 2 ც. განცხადება

29 სექტემბერი, 2014

გაზეთ „24 საათი“-ს 2014 წლის 22 სექტემბრის #46 გამოშვებაში