წიგნები
17 სექტემბერი, 2012 რო­მა­ნის წე­რა მკითხ­ველ­თა თვალ­წინ
12 სექტემბერი, 2012 "ოქ­როს მე­ლა­ნი" ქარ­თუ­ლი კა­ლენ­დ­რი­სათ­ვის
07 სექტემბერი, 2012 ლიტ­ბუ­ნი­ო­ბის წე­სე­ბი და პი­რო­ბე­ბი
01 სექტემბერი, 2012 კი­დევ ერ­თი ხელ­ნა­წე­რი “ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი”
31 აგვისტო, 2012 ფი­როს­მა­ნის ფე­ნო­მე­ნის ძი­ე­ბა­ში
23 აგვისტო, 2012 კონ­კურ­სი "თა­ო­ბე­ბი" დამ­წყე­ბი მწერ­ლე­ბის­თ­ვის
16 აგვისტო, 2012 ჯე­იმს ჯო­ი­სი კი­დევ ერ­თხელ და ქარ­თუ­ლად
31 ივლისი, 2012 "სა­ბას" ნო­მი­ნან­ტე­ბი და გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლე­ბი ვირ­ტუ­ა­ლურ სივ­რ­ცე­ში
31 ივლისი, 2012 ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კა ელექ­ტ­რო­ნულ ბა­ზებს ზრდის
28 ივლისი, 2012 რე­დაქ­ტო­რე­ბი ენის სიწ­მინ­დი­სათ­ვის
26 ივლისი, 2012 ციფ­რუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კა თა­ნა­მედ­რო­ვე მკითხ­ვე­ლი­სათ­ვის
02 ივლისი, 2012 ატი­კუს ფინ­ჩი პირ­ვე­ლია
30 ივნისი, 2012 "ხვა­რამ­ზე 2012" და ლი­ტე­რა­ტუ­რულ კონ­კურ­ს­თა პრეს­ტი­ჟუ­ლო­ბა
25 ივნისი, 2012 პრე­მია "სა­ბას" ფი­ნა­ლის­ტე­ბი
22 ივნისი, 2012 პრე­მია "სა­ბას" ფი­ნა­ლის­ტე­ბი
21 ივნისი, 2012 ქარ­თუ­ლი ხალ­ხუ­რი ზღაპ­რე­ბის ინ­გ­ლი­სუ­რე­ნო­ვა­ნი თარ­გ­მა­ნი
18 ივნისი, 2012 სა­ნა­თას პო­ე­ტურ-ქა­ლუ­რი ფე­ნო­მე­ნი
09 ივნისი, 2012 სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ის­ტო­რი­ის გა­და­აზ­რე­ბა გრძელ­დე­ბა
04 ივნისი, 2012 ჰო­მე­რო­სი მი­სით იამა­ყებ­და
31 მაისი, 2012 რე­ა­ლუ­რად აბ­სურ­დუ­ლი და გრო­ტეს­კუ­ლი
25 მაისი, 2012 წიგ­ნის ფეს­ტი­ვა­ლის წლე­ვან­დე­ლი ამბები
24 მაისი, 2012 კენ­ჭე­ბით თა­მა­ში უცხო­ელ მკითხ­ველ­თან
23 მაისი, 2012 თბი­ლი­სის წიგ­ნის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფეს­ტი­ვა­ლი 24-27 მა­ისს გა­ი­მარ­თე­ბა
11 მაისი, 2012 ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რა
04 მაისი, 2012 ორი ახა­ლი წიგ­ნი - კონ­ტ­რას­ტი "ლი­გა­მუს­ში"
01 მაისი, 2012 კარ­ლო კა­ჭა­რა­ვას 100 ლექ­სი
30 აპრილი, 2012 ლა­იფ­ცი­გის წიგ­ნის ბაზ­რო­ბის ქარ­თუ­ლი მო­ტი­ვე­ბი
24 აპრილი, 2012 მწე­რა­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კა­რე­ბი წიგ­ნის სიკ­ვ­დილ-სი­ცოცხ­ლე­ზე
24 აპრილი, 2012 ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე თე­ატ­რა­ლე­ბი­სათ­ვის...
21 აპრილი, 2012 სვლა მა­რა­დი­უ­ლი და რი­ტუ­ა­ლუ­რი
20 აპრილი, 2012 თა­მაზ ბა­ძა­ღუა სი­ცოცხ­ლის აქე­თა მხა­რეს
20 აპრილი, 2012 წიგ­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და თა­ვი­სუ­ფალ სამ­ყა­რო­ზე