პოლიტიკა
22 მაისი, 2014 ბელგიაში ვიზიტი დასრულდა
02 მაისი, 2014 ანტიდისკრიმინაციული კანონი – პოლიტიკური გზავნილი
26 მარტი, 2014 შარშანდელი შეცდომა აღარ განმეორდა
25 მარტი, 2014 პრეზიდენტის შენიშვნები
24 მარტი, 2014 გიორგი ბარამიძე: “ასეთი მკაცრი განცხადება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, არ მახსენდება”
24 მარტი, 2014 მიზანმიმართული ქმედება MAP-ის წინააღმდეგ?
19 მარტი, 2014 პრეზიდენტობის დასაწყისი?
19 მარტი, 2014 ის პირველია, დამისახელეთ მეორე (მესამე, მეოთხე და ა.შ)... მოქალაქე
28 თებერვალი, 2014 გიორგი ტუღუში: “ხელისუფლებას სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის შესახებ უსუსური პოზიცია აქვს”
01 იანვარი, 1970 „თავდაცვის სფეროში აშშ-სთან თანამშრომლობა თანამედროვე ქართული არმიის შექმნის საფუძველი გახდა“
12 თებერვალი, 2014 ბიომეტრიული სიის შექმნა ვერ ესწრება ანუ ”დანანებული” 20 მილიონი
11 დეკემბერი, 2013 პრო­კუ­რა­ტუ­რამ უგუ­ლა­ვა-კე­ზე­რაშ­ვი­ლის საქ­მე­ე­ბის გა­ყო­ფა მო­ითხო­ვა
03 დეკემბერი, 2013 პრე­მი­ე­რი მი­იჩ­ნევს, რომ ევ­რო­პის მსგავ­სი ტო­ლე­რან­ტო­ბის­თ­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლო მზად არ არის
20 ნოემბერი, 2013 საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება
14 ნოემბერი, 2013 მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი - გა­ნურ­ჩევ­ლად ყვე­ლა მსურ­ვე­ლი უცხო­ე­ლის­თ­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბის მი­ნი­ჭე­ბას არ ვა­პი­რებ
07 ნოემბერი, 2013 სა­ხალ­ხო დამ­ც­ვე­ლი - შსს-ს მი­ერ ინი­ცი­რე­ბუ­ლი კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტი ან­ტი­კონ­ს­ტი­ტუ­ცი­უ­რია
24 ოქტომბერი, 2013 სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებს ლა­ფან­ყუ­რის კო­მი­სი­ის ეფექ­ტუ­რო­ბა­ში ეჭ­ვი შე­აქვთ
24 ოქტომბერი, 2013 და­ვით სერ­გე­ენ­კო: არც მი­ნის­ტ­რო­ბა­ზე მი­ოც­ნე­ბია და არც პრე­მი­ე­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის სა­კითხია მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი
19 ოქტომბერი, 2013 სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი ავ­ტო­მან­ქა­ნე­ბის გა­ნა­წი­ლე­ბა და­რე­გუ­ლირ­დე­ბა
19 ოქტომბერი, 2013 ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტის რე­ზო­ლუ­ცი­ის პრო­ექ­ტ­ში ვა­ნო მე­რა­ბიშ­ვი­ლის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას ითხო­ვენ
19 ოქტომბერი, 2013 სამ წყალ­ბურ­თელს პა­ტიმ­რო­ბა შე­ე­ფარ­და
07 აგვისტო, 2013 ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი - ქარ­თ­ვე­ლებს და რუ­სებს ერ­თ­მა­ნე­თი უყ­ვართ
07 აგვისტო, 2013 მე­ტი და­ნა­შა­უ­ლი სტა­ტის­ტი­კის კლე­ბის სა­ნაც­ვ­ლოდ
07 აგვისტო, 2013 აფიშა
30 ივლისი, 2013 უკა­ნო­ნო მოს­მე­ნა და ფა­რუ­ლი ჩა­ნა­წე­რე­ბის გა­კე­თე­ბა ამ­ნის­ტი­ას და­ექ­ვემ­დე­ბა­რა
25 ივლისი, 2013 პარ­ლა­მენ­ტი სა­არ­ჩევ­ნო კა­ნონ­მ­დებ­ლო­ბა­ში ცვლი­ლე­ბებს გა­ნი­ხი­ლავს
16 ივლისი, 2013 „ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ პრა­ი­მე­რიზ­ში ბაქ­რა­ძე გა­მოკ­ვე­თი­ლი ლი­დე­რია
09 ივლისი, 2013 პრე­ზი­დენ­ტ­მა ყო­ფი­ლი ელ­ჩე­ბი ქარ­თუ­ლი ბრწყინ­ვა­ლე­ბის საპ­რე­ზი­დენ­ტო ორ­დე­ნე­ბით და­ა­ჯილ­დო­ვა
05 ივლისი, 2013 „სა­ერ­თა­შო­რი­სო გამ­ჭ­ვირ­ვა­ლო­ბა - სა­ქარ­თ­ვე­ლო“ რე­ლი­გი­უ­რი კონ­ფე­სი­ე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა­ზე მა­სა­ლას აქ­ვეყ­ნებს
05 ივლისი, 2013 გლო­ბა­ლუ­რი ინო­ვა­ცი­ის ინ­დექ­სით სა­ქარ­თ­ვე­ლო 73-ე ად­გილ­ზეა
05 ივლისი, 2013 მე­გის ქარ­და­ვა­ზე ძებ­ნა გა­მოცხად­და
21 ივნისი, 2013 ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა დაც­ვის კო­მი­ტეტ­მა საქ­მი­ა­ნო­ბა აქ­ცი­ის ფონ­ზე შე­ა­ჯა­მა