საზოგადოება
23 ოქტომბერი, 2009 პროვინციელ არისტოკრატთა ცხოვრებიდან
22 ოქტომბერი, 2009 აქცია "TV 25"-ის მხარდასაჭერად
22 ოქტომბერი, 2009 საქართველოს კერძო უნივერსიტეტების ახალი ინიციატივა
21 ოქტომბერი, 2009 "დასვრეტილი ნავი ფატალიზმის ოკეანეში"
20 ოქტომბერი, 2009 ტექნიკის ბოლო მიღწევები უსინათლო ადამიანებს თვალს აუხელს
20 ოქტომბერი, 2009 გარმენტ ცენტრი შველას ითხოვს
16 ოქტომბერი, 2009 რთველი
14 ოქტომბერი, 2009 მიმართვა იუნესკოს
13 ოქტომბერი, 2009 თვითმკვლელობის გამომწვევ სტრესთან გამკლავება
13 ოქტომბერი, 2009 კავკასიის უნივერსიტეტში დასავლური ტიპის სადოქტორო პროგრამა დაინერგა
01 ოქტომბერი, 2009 იგივენი და ცხონებული კეკე
28 სექტემბერი, 2009 უსაფრთხო სეისმომედეგი მშენებლობა - ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი კომპონენტი
24 სექტემბერი, 2009 თბილისში შეუზღუდავი პარკირება 25-ლარიანი ბარათით იქნება შესაძლებელი
22 სექტემბერი, 2009 აფხაზური საკვირაო სკოლა თბილისში
02 სექტემბერი, 2009 ახალი სამაგისტრო პროგრამები
01 სექტემბერი, 2009 ჯონ ტეფტი: "საქართველოდან უამრავი კარგი მოგონება მიმყვება"
30 სექტემბერი, 2014 მარგინალიები ზაფხულის არეებზე...
26 ივნისი, 2014 - თბილისური ამბები - ევროპა
11 ივლისი, 2014 ურბანიზმის ნეკროლოგი
05 დეკემბერი, 2014 კულტურის სამინისტრო – მოძრაობა მოქმედების გარეშე
09 ივნისი, 2014 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ