ტენდერები

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 29 მაისი, 2015 წ.

29 მაისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 15 მაისი, 2015 წ.

18 მაისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, წყალმცურავი საშუალებების - ტურისტული ნავის და კაიაკების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 18 მაისი, 2015 წ.

18 მაისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, სატრანსპორტო საშუალების - მსუბუქი მაღალი გამავლობის მქონე ავტომანქანის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 11 მაისი, 2015წ.

12 მაისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე.

Standard advertisement for local publication of International open tender procedures

05 მაისი, 2015

EUMM Georgia intends to award a supply contract Supply and Delivery of Fuel to the EUMM Georgia.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ქ. ფოთი 01 მაისი, 2015 წ.

01 მაისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, უპილოტო მფრინავი აპარატის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 01 მაისი, 2015 წ.

01 მაისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს:

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი

24 აპრილი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, სატრანსპორტო საშუალების - მსუბუქი მაღალი გამავლობის მქონე ავტომანქანის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი

22 აპრილი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, წყალმცურავი საშუალებების - ელექტრო მოტორიანი ნავის, ტურისტული ნავის და კაიაკების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 21 აპრილი, 2015 წ.

21 აპრილი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა კონსერვაციის გეგმის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება

07 აპრილი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება

შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი” აცხადებს კონკურსს სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვაზე

27 მარტი, 2015

შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი” აცხადებს კონკურსს

ძალადობა კლუბებში?!

27 მარტი, 2015

უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში პირველად წავედი კლუბში მხოლოდ გოგოებთან ერთად.

შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი”

17 თებერვალი, 2015

შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი” აცხადებს კონკურსს ფოლადის მილების შესყიდვაზე

Contract title: Provision of emergency medical services to the European Union Monitoring Mission in Georgia (EUMM)Publication reference nº: EuropeAid/136400/IH/SER/GE

30 იანვარი, 2015

A contract for the provision of emergency medical services to the EUMM has been put up for tender with the deadline for submission of applications set for 2 March 2015 at 15:00 hours (local time in Georgia).

Contract title: Supply and delivery of electrical and plumbing consumables to the European Union Monitoring Mission in Georgia (EUMM)

29 იანვარი, 2015

The EUMM intends to purchase a broad range of electrical and plumbing consumables through a competitive bidding process which seeks to attract a large number of offers so as to secure the best possible price for the EUMM.

საკონსულტაციო–აუდიტი შპს"მლთ–აუდიტი"

29 დეკემბერი, 2014

აუდიტის დასკვნა

სს "თელასი" აცხადებს წინადადებების ღია გამოკითხვას №23.12/236 , №23.12/237

29 დეკემბერი, 2014

სს "თელასი" აცხადებს წინადადებების ღია გამოკითხვას

with design to the EUMM Georgia.

29 დეკემბერი, 2014

Contract title: Contract on supply and delivery of visibility items

მოთხოვნა ინფორმაციის წარმოდგენაზე

29 დეკემბერი, 2014

დარიცხულიკრედიტორული დავალიანებების თაობაზე ინფორმაციის მოძიებისა და კრედიტორული დავალიანების განსაზღვრის მიზნით, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ საჯაროდ აცხადებს მოთხოვნას ინფორმაციის წარმოდგენაზე, კერძოდ:

საქართველოს სახელით საჯარო შეტყობინების შესახებ დადგენილება

29 დეკემბერი, 2014

1.1. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის (მოსამართლე ასმათ კოხრეიძე) წარმოებაშია №2/21891-14 სამოქალაქო საქმე, ბაქარ ჟღენტის განცხადებისა გამო, თამასუქის ძალადაკარგულად გამოცხადების და მასზე უფლების აღდგენის თაობაზე.

სს თელასი ახადებს №22.12/235 ფასთა ღია გამოკითხვას

29 დეკემბერი, 2014

სს თელასი ახადებს №22.12/235 ფასთა ღია გამოკითხვას სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №CS-223

სს თელასი აცხადებს ღია კონკურსი №10-К-39 SAP სისტემის ТОРО (ტექნიკური მომსახურებისა და დანადგარების რემონტი) ფუნქციონალის რეალიზაციაზე შემუშავებული კონცეპტუალური დიზაინის საფუძველზე

29 დეკემბერი, 2014

ღია კონკურსი №10-К-39 SAP სისტემის ТОРО (ტექნიკური მომსახურებისა და დანადგარების რემონტი) ფუნქციონალის რეალიზაციაზე შემუშავებული კონცეპტუალური დიზაინის საფუძველზე

„მათვისაცშეიძლებაეხებოდეს

29 დეკემბერი, 2014

ნოტარიუსი ნ. ბაკურაძე"