თეატრი
25 აპრილი, 2012 პრე­მია "დუ­რუ­ჯი"
23 აპრილი, 2012 ნუ იქ­ნე­ბი გულ­გ­რი­ლი
23 აპრილი, 2012 პრე­მია "დუ­რუ­ჯი"
20 აპრილი, 2012 პრე­მია "დუ­რუ­ჯი"
05 აპრილი, 2012 პრე­მია "დუ­რუ­ჯი"
16 მარტი, 2012 24 სა­ა­თი სა­კუ­თა­რი თა­ვის შე­საც­ნო­ბად
16 მარტი, 2012 “ივან ვა­სი­ლის-ძე” ქარ­თულ ვერ­სი­ა­ში
16 მარტი, 2012 პრე­მია "დუ­რუ­ჯი"
14 მარტი, 2012 მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლის თე­ატ­რის მო­რი­გი კონ­კურ­სი ახა­ლი პი­ე­სე­ბის­თ­ვის
13 მარტი, 2012 პრე­მია "დუ­რუ­ჯი"
14 თებერვალი, 2012 "ახ­ლა კი დროა, ფარ­და გახ­ს­ნათ, ჩე­მო კარ­გე­ბო!"
31 იანვარი, 2012 რო­ცა რო­მეო = ჯუ­ლი­ე­ტას
24 იანვარი, 2012 "შე­მე­ხე" - მცი­რე გა­მოც­დი­ლე­ბის­თ­ვის
14 იანვარი, 2012 კი­დევ ერ­თხელ რო­მეო და ჯუ­ლი­ე­ტას შე­სა­ხებ
24 დეკემბერი, 2011 შეშ­ლი­ლი სამ­ყა­როს ამო­ცა­ნა
17 დეკემბერი, 2011 ერ­თი ფრან­გუ­ლი კო­მე­დი­ის ფრან­გუ­ლი ვერ­სია
11 ოქტომბერი, 2011 სურვილები და შენიშვნები სამი წლის ფესტივალისთვის
30 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011
23 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011
22 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011
22 სექტემბერი, 2011 სო­ხუ­მის მო­ზარ­დ­მა­ყუ­რე­ბელ­თა თე­ატ­რი სე­ზონს პრე­მი­ე­რით გახ­ს­ნის
21 სექტემბერი, 2011 თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, 2011
20 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011
16 სექტემბერი, 2011 მოთ­მი­ნე­ბა! მალ­კო­ვი­ჩი ის­ვე­ნებს!
16 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011
14 სექტემბერი, 2011 დღეს, იქ, სა­დაც უნ­და იყოთ!
14 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011
12 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011
08 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011
07 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011
05 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011
03 სექტემბერი, 2011 თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი, 2011