თეატრი
07 ივნისი, 2010 თაობის არჩევანი
04 ივნისი, 2010 პრემიერები თეატრალური სეზონის ბოლოს
04 ივნისი, 2010 4 ივნისი თეატრი
03 ივნისი, 2010 3 ივნისი თეატრი
29 მაისი, 2010 29 მაისი თეატრი
28 მაისი, 2010 28 მაისი თეატრი
27 მაისი, 2010 27 მაისი თეატრი
26 მაისი, 2010 26მაისი თეატრი
25 მაისი, 2010 25მაისი თეატრი
21 მაისი, 2010 21მაისი თეატრი
20 მაისი, 2010 "მაკბეტი" ირანიდან საქართველოში
20 მაისი, 2010 20 მაისი თეატრი
19 მაისი, 2010 19 მაისი თეატრი
18 მაისი, 2010 18 მაისი თეატრი
14 მაისი, 2010 14 მაისი თეატრი
13 მაისი, 2010 13 მაისი თეატრი
08 მაისი, 2010 8 მაისი თეატრი
07 მაისი, 2010 ბრიტანელების თეატრალური შარჟი
07 მაისი, 2010 7 მაისი თეატრი
06 მაისი, 2010 6 მაისი თეატრი
05 მაისი, 2010 თეატრი 5 მაისი
01 მაისი, 2010 1 მაისი თეატრი
30 აპრილი, 2010 30 აპრილი თეატრი
29 აპრილი, 2010 29 აპრილი თეატრი
28 აპრილი, 2010 წარმოდგენა ომზე მოზარდებისთვის
28 აპრილი, 2010 28 აპრილი თეატრი
27 აპრილი, 2010 27 აპრილი თეატრი
24 აპრილი, 2010 24 აპრილი თეატრი
23 აპრილი, 2010 ბათუმის თეატრი იონესკოს ფესტივალზე
23 აპრილი, 2010 23 აპრილი თეატრი
22 აპრილი, 2010 22 აპრილი თეატრი
21 აპრილი, 2010 21 აპრილი თეატრი