ფი­ნან­ს­თა სა­მი­ნის­ტ­რო მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ა­გენ­ტო სერ­ვი­სის ფორ­მას ამარ­ტი­ვებს
08 დეკემბერი, 2010
1472
print

ფი­ნან­ს­თა სა­მი­ნის­ტ­რო მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ა­გენ­ტო სერ­ვი­სის ფორ­მას ამარ­ტი­ვებს.

სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, იმ მო­ქა­ლა­ქე­ებს, რო­მე­ლებ­საც აუქ­ცი­ონ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბის სურ­ვი­ლი აქვთ, მაგ­რამ არ აქვთ ამის სა­შუ­ა­ლე­ბა (ინ­ტერ­ნე­ტი, კომ­პი­უ­ტე­რი, სა­თა­ნა­დო ცოდ­ნა), შე­უძ­ლი­ათ გუ­ლუ­ას N4-ში მიბ­რ­ძან­დ­ნენ, სა­დაც სა­ა­გენ­ტოს თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბის დახ­მა­რე­ბით შეძ­ლე­ბენ გა­ი­ა­რონ რე­გის­ტ­რა­ცია, მი­ი­ღონ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა ვაჭ­რო­ბა­ში და, ზო­გა­დად, სის­ტე­მის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს გა­ეც­ნონ.

სხვა სიახლეები
01 თებერვალი, 2017 ჩვენი გზა, ანუ რა ვუყოთ ლარს?
30 მარტი, 2010 მეოთხედფინალების დროც მოვიდა
30 ოქტომბერი, 2009 შემოსავალი და მოგება - 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სისუსტე
27 ოქტომბერი, 2009 დოლარის ფარული ძალა
21 ოქტომბერი, 2009 საგარეო ვალი კრიტიკულ ზღვარზე
11 სექტემბერი, 2009 აქციის ფასი ზაფხულის ნიშნულს გაუტოლდა