გე­ოგ­რა­ფი­ის გა­მოც­დის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას მი­ნის­ტ­რი სომ­ხუ­რე­ნო­ვან სკო­ლა­ში აკ­ვირ­დე­ბო­და
25 მაისი, 2012
1818
print

სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი დი­მიტ­რი შაშ­კი­ნი გუ­შინ 104-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში აკ­ვირ­დე­ბო­და, სა­დაც გა­მოც­დას სომ­ხუ­რე­ნო­ვა­ნი სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბი აბა­რე­ბენ. გუ­შინ გა­მოც­და გე­ოგ­რა­ფი­ა­ში ჩა­ტარ­და.

სა­მი­ნის­ტ­როს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ებ­მა, შარ­შან­დელ­თან შე­და­რე­ბით, წელს გა­ცი­ლე­ბით მა­ღა­ლი შე­დე­გი აჩ­ვე­ნეს და სა­შუ­ა­ლოდ, 8 ქუ­ლა და­ა­ფიქ­სი­რეს. ეთ­ნი­კუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბი სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დებს სა­კუ­თარ ენა­ზე აბა­რე­ბენ.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ეროვ­ნულ უმ­ცი­რე­სო­ბა­თა წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ტეს­ტის ჩა­ბა­რე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე ირიცხე­ბი­ან. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი ქარ­თუ­ლი ენის შემ­ს­წავ­ლელ სპე­ცი­ა­ლურ ერ­თ­წ­ლი­ან პროგ­რა­მას გა­დი­ან და სა­სურ­ველ სპე­ცი­ა­ლო­ბებ­ზე სწავ­ლას ქარ­თულ ენა­ზე გა­ნაგ­რ­ძო­ბენ.

და­მამ­თავ­რე­ბე­ლი კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბი დღეს გა­მოც­დას ფი­ზი­კა­ში ჩა­ა­ბა­რე­ბენ.

სხვა სიახლეები
02 ივლისი, 2015 თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ჰიპოკრატე“
09 მარტი, 2015 კასტური სისტემა საქართველოს სასკოლო სივრცეში
22 დეკემბერი, 2014 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
22 დეკემბერი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №25 საჯაროსკოლა”აცხადებსსაჯაროაუქციონს
09 ივნისი, 2014 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
11 აპრილი, 2014 სკოლა და პოლიტიკა
18 მარტი, 2014 სამართალ-უსამართლობა და განათლება
27 ივნისი, 2013 ახა­ლი მე­თო­დო­ლო­გია სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში
22 ივნისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლა
23 მაისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ბიზ­ნე­სის სკო­ლა - ფარ­თო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სამ­ყა­რო