თი­ბი­სი ბან­კ­მა და იბი­არ­დიმ ხე­ლი მო­ა­წე­რეს სა­სეს­ხო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას 10 მი­ლი­ო­ნი აშშ. დო­ლა­რის ოდე­ნო­ბით
05 ოქტომბერი, 2012
1504
print

თი­ბი­სი ბან­კ­მა და ევ­რო­პის რე­კონ­ს­ტ­რუქ­ცი­ი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კ­მა (EBRD) და­ას­რუ­ლეს მუ­შა­ო­ბა 10 მი­ლი­ო­ნი აშშ. დო­ლა­რის ოდე­ნო­ბის სა­სეს­ხო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ზე კავ­კა­სი­ის ენერ­გო-ეფექ­ტუ­რო­ბის პროგ­რა­მის(CEEP) ფარ­გ­ლებ­ში.

ამ 5-წლი­ა­ნი რე­სურ­სის სა­შუ­ა­ლე­ბით ბან­კი და­ა­ფი­ნან­სებს კორ­პო­რა­ტი­უ­ლი, მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნეს კლი­ენ­ტე­ბის ენერ­გო-ეფექ­ტუ­რო­ბი­სა და გა­ნახ­ლე­ბა­დი ენერ­გი­ის პრო­ექ­ტებს.

იბი­არ­დის კავ­კა­სი­ის ენერ­გო-ეფექ­ტუ­რო­ბის პროგ­რა­მა შე­იქ­მ­ნა ჩვენ რე­გი­ონ­ში ფი­ნან­სუ­რი ინ­ს­ტი­ტუ­ტე­ბის და­სა­ფი­ნან­სებ­ლად, რად­გან მათ შემ­დეგ შეძ­ლონ სეს­ხე­ბის გა­ცე­მა კერ­ძო სექ­ტო­რის ენერ­გო-ეფექ­ტუ­რო­ბის და ენერ­გი­ის რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად გა­მო­ყე­ნე­ბის მიზ­ნით და­გეგ­მილ ინ­ვეს­ტი­ცი­ებ­ზე. 2007 წელს თი­ბი­სი ბან­კ­მა 10 მი­ლი­ო­ნი აშშ. დო­ლა­რის ოდე­ნო­ბის იგი­ვე ტი­პის რე­სურ­სი პირ­ველ­მა მი­ი­ღო ქარ­თულ ბან­კებს შო­რის და ეს უკ­ვე მე­ო­რე ასე­თი ტრან­ზაქ­ციაა ჩვე­ნი ბან­კის­თ­ვის.

სხვა სიახლეები
06 მაისი, 2015 ”ეროვნული ბანკის ცალმხრივი ქმედებები არ იქნება საკმარისი ლარის სტაბილურობისათვის”
23 აპრილი, 2015 გაკვეთილი
12 ივნისი, 2014 TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე
03 აპრილი, 2013 ამიერიდან საქართველოს ბანკის American Express ბარათებით „ვისოლის“ ავტოგასამართ სადგურებშიც გადაიხდით!
15 თებერვალი, 2013 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დასრულდა
13 თებერვალი, 2013 12 თებერვლიდან “ვითიბი ბანკი” ავტოსესხებზე აქციას იწყებს
18 იანვარი, 2013 თიბისი ბანკმა სამი მეანაბრე ფულადი პრიზებით დაასაჩუქრა
21 დეკემბერი, 2012 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დაიწყო
05 დეკემბერი, 2012 "ურთიერთობისთვის ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია"
23 ნოემბერი, 2012 "ბანკმა კონსტანტამ" ახლადგახსნილი და განახლებული ფილიალების პრეზენტაცია გამართა