მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლის თე­ატ­რის გლო­ბუს­ში უკ­ვე 6 სპექ­ტაკ­ლით!
26 აპრილი, 2013
1558
print

შექ­ს­პი­რის სამ­შობ­ლო­ში, შექ­ს­პი­რის სახ­ლ­ში, გლო­ბუ­სის თე­ატ­რ­ში სა­გას­ტ­რო­ლოდ გამ­გ­ზავ­რე­ბამ­დე, 26 მა­ისს, მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლის თე­ატ­რი კი­დევ ერ­თხელ ითა­მა­შებს სპე­ქაკლს „რო­გორც გე­ნე­ბოთ“.

2012 წლის მა­ის­ში, მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლის თე­ატ­რი სპექ­ტაკ­ლი „რო­გორც გე­ნე­ბოთ“, მიწ­ვე­უ­ლი იყო დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში, ლონ­დონ­ში, შექ­ს­პი­რის ფეს­ტი­ვალ­ზე „მსოფ­ლიო გლო­ბუს­ში“. ფეს­ტი­ვა­ლი რო­მე­ლიც წლის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან თე­ატ­რა­ლურ მოვ­ლე­ნად არის აღი­ა­რე­ბუ­ლი და მი­ღე­ბუ­ლი აქვს თე­ატ­რა­ლუ­რი ჯილ­დო «The Time Out 2012». ამ უნი­კა­ლურ ფეს­ტი­ვალ­ში მო­ნა­წი­ლე 37 სცე­ნურ ნა­მუ­შე­ვარს შო­რის ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე მო­მა­ჯა­დო­ე­ბელ და და­უ­ვიწყარ დღე­სას­წა­უ­ლად „რო­გორც გე­ნე­ბოთ“ და­ა­სა­ხე­ლა, რო­გორც რი­გით­მა მა­ყუ­რე­ბელ­მა, ასე­ვე თე­ატ­რის კრი­ტი­კო­სებ­მა.

გა­ზეთ­მა »გარ­დი­ან­მა» ქარ­თ­ვე­ლე­ბის შექ­ს­პი­რი 5 ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვით და და­დე­ბი­თი კრი­ტი­კით შე­ა­ფა­სა.

„თუ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სხვა თე­ატ­რე­ბის დო­ნე ოდ­ნავ მა­ინც უახ­ლოვ­დე­ბა მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლის თე­ატ­რი­სას, მა­შინ თე­ატ­რის კრი­ტი­კო­სის პრო­ფე­სია ამ ქვე­ყა­ნა­ში უდა­ვოდ ყვე­ლა­ზე სა­ნატ­რე­ლად უნ­და მი­ვიჩ­ნი­ოთ. ამ თე­ატ­რის გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი წარ­მოდ­გე­ნის - „რო­გორც გე­ნე­ბოთ“ - და­სას­რულს დარ­ბა­ზი ფეხ­ზე ად­გა და დასს ასე მო­უწყო ოვა­ცია“... 24 საათი

სხვა სიახლეები
29 ივნისი, 2015 “დურუჯის“ ნომინანტები ცნობილია
13 მაისი, 2015 დღეს პანტომიმის ფესტივალი იხსნება
24 მარტი, 2015 ეტიუდების საერთაშორისო ფესტივალი
24 ნოემბერი, 2014 სტუდენტური „ნიღაბი“ მესამედ გაიმართება
08 ოქტომბერი, 2014 ”საჩუქრის” საჩუქრები
17 ივლისი, 2014 ნაბიჯი წინ 30 წლით უკან
11 დეკემბერი, 2013 გრი­ბო­ე­დო­ვის თე­ატ­რის „ოქ­როს რა­ინ­დი“
15 ნოემბერი, 2013 სტუ­დენ­ტუ­რი ნი­ღა­ბი
20 სექტემბერი, 2013 ლე­პა­ჟის მთვა­რე­ზე! ანუ, თბი­ლი­სის თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი იწყე­ბა
18 ივნისი, 2013 მატს ეკის ძვე­ლი თე­მე­ბი ახალ წარ­მოდ­გე­ნა­ში