ერაყ­ში აფეთ­ქე­ბებს 70-ზე მე­ტი ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
22 მაისი, 2013
1560
print

ერა­ყის სამ­ხ­რეთ და ცენ­ტ­რა­ლურ რა­ი­ო­ნებ­ში ერთ დღე­ში მომ­ხ­დარ აფეთ­ქე­ბებს 70 ადა­მი­ან­ზე მე­ტი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა.

აფეთ­ქე­ბე­ბის დი­დი ნა­წი­ლი დე­და­ქა­ლაქ ბაღ­დად­ში მოხ­და. ბა­ზარ­ში, რო­მელ­თან ახ­ლო­საც, ძი­რი­თა­დად, ში­ი­ტე­ბი ცხოვ­რო­ბენ, აფეთ­ქ­და, სულ მცი­რე, ხუ­თი მან­ქა­ნა. «ბი-ბი-სი“-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­შა­ვე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბამ 200-ს ადა­მი­ანს გა­და­ა­ჭარ­ბა. ქვეყ­ნის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­მა ნუ­რი ალ-მა­ლიკ­მა ძა­ლა­დო­ბა უკ­ვე დაგ­მო. აფეთ­ქე­ბებ­ზე პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა ამ დრომ­დე არ­ცერთ დაჯ­გუ­ფე­ბას აუღია.

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა