აფეთ­ქე­ბა სკო­ლას­თან ავ­ღა­ნეთ­ში
04 ივნისი, 2013
1563
print

«რო­ი­ტე­რის“ ცნო­ბით, ავ­ღა­ნე­თის აღ­მო­სავ­ლეთ­ში ვაჟ­თა სკო­ლას­თან ახ­ლოს მომ­ხ­დარ აფეთ­ქე­ბას ათი მოს­წავ­ლე და ერ­თი ამე­რი­კე­ლი სამ­ხედ­რო ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა.

და­შავ­და ოცი მოს­წავ­ლე. ად­გი­ლობ­რი­ვი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რე­ბის ცნო­ბით, პაკ­ტი­ას პრო­ვინ­ცი­ა­ში მოწყო­ბი­ლი აფეთ­ქე­ბის სა­მიზ­ნე ამე­რი­კე­ლი ჯა­რის­კა­ცე­ბი­სა და ავ­ღა­ნე­თის პო­ლი­ცი­ის კო­ლო­ნა იყო.

 

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა