ერ­დო­ღა­ნი დე­მონ­ს­ტ­რა­ცი­ე­ბის შეწყ­ვე­ტას ითხოვს
08 ივნისი, 2013
1552
print

ჩრდი­ლო­ეთ აფ­რი­კის ტურ­ნე­დან თურ­ქეთ­ში დაბ­რუ­ნე­ბულ­მა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­მა რე­ჯებ ტა­იპ ერ­დო­ღან­მა ან­ტი­სამ­თავ­რო­ბო დე­მონ­ს­ტ­რა­ცი­ე­ბის შეწყ­ვე­ტა მო­ითხო­ვა.

პრე­მი­ერს მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი სტამ­ბო­ლის აერო­პორ­ტ­ში დახ­ვ­დ­ნენ, რომ­ლე­ბიც სკან­დი­რებ­დ­ნენ: „ერ­დო­ღან, შენ­თ­ვის მოვ­კ­ვ­დე­ბით.“ „მო­ვუ­წო­დებ ყვე­ლას, სწრა­ფად შეწყ­ვი­ტონ დე­მონ­ს­ტ­რა­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც დე­მოკ­რა­ტი­ულ ნორ­მებს გას­ც­და და ვან­და­ლიზ­მ­ში გა­და­ი­ზარ­და,“ - გა­ნაცხა­და პრე­მი­ერ­მა.

ამას­თან, სტამ­ბოლ­ში, ტაქ­სი­მის მო­ე­დან­ზე, ერ­დო­ღა­ნის გა­დად­გო­მის მოთხოვ­ნით მრა­ვალ­რიცხო­ვა­ნი მი­ტინ­გი უკ­ვე მეშ­ვი­დე დღეა, მიმ­დი­ნა­რე­ობს. სტამ­ბოლ­ში მყო­ფი „ბი-ბი-სის“ კო­რეს­პონ­დენ­ტის ცნო­ბით, დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მშვი­დო­ბი­ა­ნი ვი­თა­რე­ბაა - დე­მონ­ს­ტ­რან­ტე­ბი ეროვ­ნულ ჰიმ­ნებს და პატ­რი­ო­ტულ სიმ­ღე­რებს მღე­რი­ან.

ყვე­ლა­ფე­რი და­იწყო სტამ­ბო­ლის ერთ-ერთ პარ­კ­ში სა­ვაჭ­რო კომ­პ­ლექ­სის მშე­ნებ­ლო­ბის გა­მო, რა­საც ეკო­ლო­გე­ბი აპ­რო­ტეს­ტებ­დ­ნენ. გუ­შინ პრე­მი­ერ­მა გა­ნაცხა­და, რომ მთავ­რო­ბა გე­ზის პარ­კ­ში და­სა­ხულ გეგ­მა­ზე უარს არ იტყ­ვის.

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა