ერა­ყის ბა­ზარ­ში აფეთ­ქე­ბებს 12 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
11 ივნისი, 2013
1520
print

ბაღ­და­დის ჩრდი­ლო­ე­თით ბა­ზარ­ში მომ­ხ­და­რი აფეთ­ქე­ბის შე­დე­გად, სულ მცი­რე, 12 ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა.

და­შა­ვე­ბუ­ლია ათო­ბით ადა­მი­ა­ნი. აფეთ­ქე­ბა ში­ი­ტე­ბით და­სახ­ლე­ბულ რა­ი­ონ­ში მოხ­და. ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში ქვე­ყა­ნა­ში რე­ლი­გი­ურ ნი­ა­დაგ­ზე თავ­დას­ხ­მე­ბი გახ­შირ­და. გა­ე­როს მო­ნა­ცე­მე­ბით, მხო­ლოდ გა­სულ თვე­ში თავ­დას­ხ­მებს 1045 სა­მო­ქა­ლა­ქო პი­რი და უსაფ­რ­თხო­ე­ბის ძა­ლე­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი შე­ე­წი­რა.

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა