დო­მი­ნიკ სტროს კა­ნი სუ­ტე­ნი­რო­ბა­ში ეჭ­ვ­მი­ტა­ნი­ლი აღარ არის
12 ივნისი, 2013
1556
print

საფ­რან­გეთ­ში და­ხუ­რეს საქ­მე სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ვა­ლუ­ტო ფონ­დის ყო­ფი­ლი დი­რექ­ტო­რის დო­მი­ნიკ სტროს-კა­ნის წი­ნა­აღ­მ­დეგ. სტროს-კა­ნი იმ და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ქსე­ლის ორ­გა­ნი­ზე­ბა­ში იყო ეჭ­ვ­მი­ტა­ნი­ლი, რო­მე­ლიც ლილ­ში სას­ტუმ­რო „Carlton»-იდან მე­ძა­ვებს სხვა­დას­ხ­ვა ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე აგ­ზავ­ნი­და.

აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ „France 24» იუწყე­ბა. სა­სა­მარ­თ­ლომ გა­დაწყ­ვი­ტა, რომ სტროს-კა­ნის ბრა­ლის და­მამ­ტ­კი­ცე­ბე­ლი საკ­მა­რი­სი სა­ბუ­თე­ბი ვერ შეგ­როვ­და. 2012 წლის დე­კემ­ბერ­ში ლი­ლის სა­სა­მარ­თ­ლომ სტროს-კა­ნის­თ­ვის ბრალ­დე­ბის მოხ­ს­ნა­ზე უარი გა­ნაცხა­და და გა­მო­ძი­ე­ბის გაგ­რ­ძე­ლე­ბის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო.

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა