„თა­ლი­ბანს პა­კის­ტა­ნი აკონ­ტ­რო­ლებს“
04 ივლისი, 2013
1553
print

ავ­ღა­ნე­თის არ­მი­ის გე­ნე­რა­ლუ­რი შტა­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­მა, გე­ნე­რალ­მა შერ მო­ჰა­მედ ყა­რიმ­მა „ბი-ბი-სი“-სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ნაცხა­და, რომ ავ­ღა­ნეთ­ში ბრძო­ლა, შე­საძ­ლოა, ერთ კვი­რა­ში დას­რუ­ლეს, თუ ამას პა­კის­ტა­ნი „თა­ლი­ბანს“ უბ­რ­ძა­ნებს.

გე­ნერ­ლის თქმით, პა­კის­ტა­ნი თა­ლი­ბა­ნის ლი­დე­რებს იფა­რებს. 1994 და 2001 წლებ­ში ავ­ღა­ნეთ­ში ამე­რი­კის ინ­ტერ­ვენ­ცი­ის შემ­დეგ პა­კის­ტა­ნი თა­ლი­ბა­ნის თავ­შე­საფ­რად იქ­ცა, თუმ­ცა დღე­ის­თ­ვის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პა­კის­ტა­ნი მათ­ზე რა­ი­მე ტი­პის კონ­ტ­როლს უარ­ყოფს.

ამას­თან, დაზ­ვერ­ვის ცნო­ბით, თა­ლი­ბა­ნის ლი­დერ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა სწო­რედ პა­კის­ტან­ში იმა­ლე­ბა: „თა­ლი­ბანს პა­კის­ტა­ნი აკონ­ტ­რო­ლებს, მა­თი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბა პა­კის­ტან­შია,“ - გა­ნაცხა­და გე­ნე­რალ­მა, რო­მელ­მაც აღ­ნიშ­ნა, რომ ავ­ღა­ნეთ­ში მშვი­დო­ბა იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში დამ­ყარ­დე­ბა, თუ ამას ამე­რი­კა და პა­კის­ტა­ნი მო­ინ­დო­მე­ბენ.

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა