ჩეჩ­ნეთ­ში შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი დაჯ­გუ­ფე­ბის ლი­დე­რი ლიკ­ვი­დი­რე­ბუ­ლია
09 ივლისი, 2013
1548
print

ჩეჩ­ნე­თის რეს­პუბ­ლი­კის მა­თა­ურ რამ­ზან კა­დი­რო­ვის გან­ცხა­დე­ბით, ჩეჩ­ნე­თის სამ­ხ­რე­თით, მა­ღალ­მ­თა­ინ რა­ი­ონ­ში, შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი დაჯ­გუ­ფე­ბის ლი­დე­რი რუს­ტამ სა­ლი­ე­ვი მოკ­ლეს.

კა­დი­რო­ვის თქმით, სა­ლი­ე­ვი, რო­მე­ლიც ფსევ­დო­ნიმ «აბუ მუს­ლი­მის“ სა­ხე­ლით არის ცნო­ბი­ლი, ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობ­და დაჯ­გუ­ფე­ბას, რო­მელ­შიც 15-20 შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი მებ­რ­ძო­ლია გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი. «ბი-ბი-სი“-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ოპე­რა­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბი არ და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლან.

 

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა