მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა
13 ივლისი, 2013
1649
print

მექ­სი­კის ქა­ლაქ სან-აგუს­ტინ-ამა­ტენ­გო­ში მე­რის არ­ჩევ­ნე­ბი იმ კან­დი­დატ­მა მო­ი­გო, რო­მე­ლიც 2010 წლი­დან გარ­დაც­ვ­ლი­ლად მი­იჩ­ნე­ვა.

აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ „ვა­შინ­გ­ტონ პოს­ტი“ წერს. ლე­ნინ კარ­ბა­ლი­დომ არ­ჩევ­ნებ­ში ხმე­ბის თით­ქ­მის 50 პრო­ცენ­ტი მი­ი­ღო და სხვა კონ­კუ­რენ­ტე­ბი უკან ჩა­მო­ი­ტო­ვა. მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი ჯერ კი­დევ 2010 წელს „გარ­და­იც­ვა­ლა“, რო­დე­საც მას ძა­ლა­დო­ბის ბრალ­დე­ბით პა­ტიმ­რო­ბა ემუქ­რე­ბო­და. რა­ტომ­ღაც ამ ფაქ­ტის­თ­ვის არ­ჩევ­ნე­ბამ­დე ყურ­და­ღე­ბა არა­ვის მი­უქ­ცე­ვია. კარ­ბა­ლი­დოს თა­ნა­პარ­ტი­ე­ლე­ბის გან­ცხა­დე­ბით, თუ აღ­ნიშ­ნუ­ლი და­დას­ტურ­და, ისი­ნი თა­ვად არ მის­ცე­მენ მას ქა­ლა­ქის მე­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­კა­ვე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას. თა­ვად „დამ­ნაშ­ვეს­თან“ და­კავ­ში­რე­ბა ჟურ­ნა­ლის­ტებ­მა ჯერ ვერ მო­ა­ხერ­ხეს.

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
10 ივლისი, 2013 თურ­ქე­თის პო­ლი­ცი­ამ პარკ „გე­ზი­ში“ ცრემ­ლ­სა­დე­ნი გა­ზი ისევ გა­მო­ი­ყე­ნა