ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
23 ივლისი, 2013
1618
print

ის­რა­ელ­მა და პა­ლეს­ტი­ნის ავ­ტო­ნო­მი­ამ წი­ნას­წარ შე­თან­ხ­მე­ბას მი­აღ­წი­ეს მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბის­თ­ვის, რო­მე­ლიც 2010 წელს შეწყ­და.

აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ პირ­ვე­ლად ამე­რი­კის სა­ხელ­მ­წი­ფო მდი­ვან­მა ჯონ კე­რიმ გა­მო­აცხა­და, რო­მე­ლიც ახ­ლო აღ­მო­სა­ვე­ლე­თის ქვეყ­ნებს სტუმ­რობ­და. კე­რი ამ პრო­ცე­სის შუ­ა­მა­ვა­ლია. სა­ვა­რა­უ­დოდ, ამ დღე­ებ­ში ის­რა­ე­ლი­სა და პა­ლეს­ტი­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი შეხ­ვედ­რებს ვა­შინ­გ­ტონ­ში გა­მარ­თა­ვენ. კე­რის თქმით, შეხ­ვედ­რებს ამე­რი­კის მხა­რეც და­ეს­წ­რე­ბა.

ის­რა­ე­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ პა­ლეს­ტი­ნას­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს თვე­ე­ბი დას­ჭირ­დე­ბა. მა­თი თქმით, ჯერ უც­ნო­ბია, რო­დის გა­იგ­ზავ­ნე­ბი­ან ის­რა­ე­ლის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ვა­შინ­გ­ტონ­ში. რო­გორც ის­რა­ე­ლის ოფი­ცი­ლუ­რი პი­რე­ბი აცხა­დე­ბენ, მო­ლა­პა­რა­კე­ბის დაწყე­ბამ­დე პრე­მი­ე­რი ბე­ნი­ა­მინ ნე­თა­ნი­ა­ჰუმ სა­კუ­თა­რი კა­ბი­ნე­ტის აზ­რი უნ­და მო­ის­მი­ნოს.

 

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა
10 ივლისი, 2013 თურ­ქე­თის პო­ლი­ცი­ამ პარკ „გე­ზი­ში“ ცრემ­ლ­სა­დე­ნი გა­ზი ისევ გა­მო­ი­ყე­ნა