მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
03 აგვისტო, 2013
1609
print

პა­რას­კევს, სა­ღა­მოს­თ­ვის, ეგ­ვიპ­ტის პრე­ზი­დენტ მო­ჰა­მედ მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი 33 სხვა­დას­ხ­ვა მე­ჩე­თი­დან მი­ლი­ო­ნი­ა­ნი მსვლე­ლო­ბის მოწყო­ბას გეგ­მავ­დ­ნენ.

„გა­დატ­რი­ა­ლე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ალი­ან­სის“ გან­ცხა­დე­ბა­ში მო­წო­დე­ბაა, რომ „ქვეყ­ნის ყვე­ლა თა­ვი­სუ­ფალ­მა ადა­მი­ან­მა მხა­რი და­უ­ჭი­როს მათ მსვლე­ლო­ბას.“ ხუთ­შა­ბათს ქვეყ­ნის ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რ­მა მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რებს კა­ი­როს ორი უმ­ს­ხ­ვი­ლე­სი მო­ედ­ნის და­ტო­ვე­ბის­კენ მო­უ­წო­და. პრე­ზი­დენ­ტი მო­ჰა­მედ მურ­სი არ­მი­ამ 3 ივ­ლისს გა­და­ა­ყე­ნა, რის შემ­დე­გაც ქვე­ყა­ნა­ში მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბის გა­მოს­ლე­ბი არ ცხრე­ბა. რამ­დე­ნი­მე დღის წინ უსაფ­რ­თხო­ე­ბის ძა­ლებ­მა მურ­სის 70 მხარ­დამ­ჭე­რი მოკ­ლეს. გუ­შინ­დე­ლი მსვლე­ლო­ბა გვი­ან დამ­თავ­რ­და და გა­ზე­თის გა­მოს­ვ­ლის მო­მენ­ტის­თ­ვის ცნო­ბი­ლი არ იყო, მო­ა­ხერ­ხეს თუ არა „მუს­ლი­მან­მა ძმებ­მა“ ამ რა­ო­დე­ნო­ბის ხალ­ხის შეკ­რე­ბა.

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა
10 ივლისი, 2013 თურ­ქე­თის პო­ლი­ცი­ამ პარკ „გე­ზი­ში“ ცრემ­ლ­სა­დე­ნი გა­ზი ისევ გა­მო­ი­ყე­ნა