გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
12 ოქტომბერი, 2013
1635
print

თუ გერ­მა­ნი­ა­ში დი­დი კო­ა­ლი­ცია ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბა და სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტე­ბი ფი­ნან­ს­თა მი­ნის­ტ­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბას მი­ი­ღე­ბენ, მა­შინ ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე, შე­საძ­ლოა, ქვეყ­ნის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რად და­ი­ნიშ­ნოს.

აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ „შპი­გე­ლი“ წერს. „EUobserver“-ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით კი, ეს თა­ნამ­დე­ბო­ბა შე­საძ­ლოა, სო­ცი­ა­ლუ­რი საქ­მე­ე­ბის ახ­ლან­დელ­მა მი­ნის­ტ­რ­მა ურ­სუ­ლა ვონ დერ ლე­ი­ენ­მა და­ი­კა­ვოს.

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა
10 ივლისი, 2013 თურ­ქე­თის პო­ლი­ცი­ამ პარკ „გე­ზი­ში“ ცრემ­ლ­სა­დე­ნი გა­ზი ისევ გა­მო­ი­ყე­ნა