ბრი­ტა­ნუ­ლი ბრენ­დის New Look-ის ახა­ლი მა­ღა­ზია აღ­მა­შე­ნებ­ლის 116-ში გა­იხ­ს­ნა
28 სექტემბერი, 2013
2415
print

თბი­ლის­ში ბრი­ტა­ნუ­ლი ტან­საც­მ­ლის ბრენ­დის - New Look-ის ახა­ლი მა­ღა­ზია გა­იხ­ს­ნა.

ბრი­ტა­ნუ­ლი სტი­ლი, უახ­ლე­სი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი და მიმ­ზიდ­ვე­ლი ფა­სე­ბი - New Look-ის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი მთა­ვა­რი ნიშ­ნე­ბით, მა­ღა­ზია მომ­ხ­მა­რე­ბელს დღე­ი­დან ელის.

გახ­ს­ნის დღეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, New Look-მა მყიდ­ვე­ლებს სპე­ცი­ა­ლუ­რი 20%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბას შეს­თა­ვა­ზა. მა­ღა­ზი­ის პირ­ველ სტუმ­რე­ბი მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში იღებ­დ­ნენ სა­ჩუქ­რებს, და იკე­თებ­დ­ნენ უფა­სო მა­ნი­კი­ურს სა­ლონ „Belleecma“-სგან.

ოთხ­სარ­თუ­ლი­ან მა­ღა­ზი­ა­ში, ერ­თი სარ­თუ­ლი ფეხ­საც­მელს, ორი სარ­თუ­ლი ტან­საც­მელს და ერ­თიც თეთ­რე­ულ­სა და აქ­სე­სუ­ა­რებს ეთ­მო­ბა.

აღ­მა­შე­ნებ­ლის N116-ში მდე­ბა­რე მა­ღა­ზი­ის სა­ზე­ი­მო გახ­ს­ნას, 26 სექ­ტემ­ბერს ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი, ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბი, მსა­ხი­ო­ბე­ბი, მომ­ღერ­ლე­ბი, ტე­ლე­წამ­ყ­ვა­ნე­ბი და მო­დის ბლო­გე­რე­ბი და­ეს­წ­რ­ნენ.

სა­ზე­ი­მო ლენ­ტი სა­ღა­მოს მას­პინ­ძელ­მა - მსა­ხი­ობ­მა და ტე­ლე­წამ­ყ­ვან­მა ეკა ამი­რე­ჯიბ­მა გახ­ს­ნა. მოწ­ვე­ულ­მა სტუმ­რებ­მა მა­ღა­ზია და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს და ბრენ­დის მი­ერ და­წე­სე­ბუ­ლი სა­ჩუქ­რე­ბის გა­თა­მა­შე­ბა­შიც მი­ი­ღეს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა.

VIP სა­ღა­მო Fashion show-მ და­ას­რუ­ლა. მა­ღა­ზი­ა­ში New Look-ის ახა­ლი კო­ლექ­ცი­ის ჩვე­ნე­ბა მო­ეწყო. მო­დე­ლე­ბის ვარ­ცხ­ნი­ლო­ბა­სა და ვი­ზაჟ­ზე სა­ლონ­მა „Belleecma“-მ იზ­რუ­ნა.

სხვა სიახლეები
25 იანვარი, 2016 რუსეთის ეკონომიკური პროგნოზი
18 იანვარი, 2016 62 ოლიგარქს უფრო მეტი შემოსავალი აქვს, ვიდრე დედამიწის მოსახლეობის ნახევარს
11 აგვისტო, 2014 უმამი - გემოვნების შთაგონება ახალი რესტორანი თბილისის ყველაზე მოდურ სასტუმროში
17 ივლისი, 2014 კერძები ურთიერთობისათვის „რადისონ ბლუ, ბათუმის“ ახალი კულინარიული კონცეფცია
06 ივნისი, 2014 კა­ფე ივე­რია - ახა­ლი მყუდ­რო ად­გი­ლი ყა­ვი­სა და ნა­ყი­ნის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­თ­ვის
05 ივნისი, 2014 ონლაინ შოპინგის უპირატესობები
04 ივნისი, 2014 ონლაინ შოპინგი
30 მაისი, 2014 "რა­დი­სონ ბლუ"-ს სას­ტუმ­რო­ე­ბის ქსელ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში TripAdvisor-ის ხა­რის­ხის სერ­ტი­ფი­კა­ტი 2014 მო­ი­პო­ვა
02 მაისი, 2014 რადისონ ბლუ ივერია ქართული მწვანე ბიზნესის გამარჯვებული გახდა
25 აპრილი, 2014 საქართველოს საუკეთესო შეფმზარეული 2014