«ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
17 ოქტომბერი, 2013
1589
print

მხო­ლოდ უკ­რა­ი­ნის ყო­ფი­ლი პრე­მი­ე­რის იულია ტი­მო­შენ­კოს გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის ან მი­სი საზღ­ვარ­გა­რეთ სამ­კურ­ნა­ლოდ გაშ­ვე­ბის შემ­დეგ გახ­დე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი უკ­რა­ი­ნა­სა და ევ­რო­კავ­შირს შო­რის ასო­ცი­ა­ცი­ის შე­სა­ხებ შე­თან­ხ­მე­ბის ხელ­მო­წე­რა, - ამის შე­სა­ხებ გან­ცხა­დე­ბა გა­ა­კე­თა გა­ფარ­თო­ე­ბი­სა და სა­მე­ზობ­ლო პო­ლი­ტი­კის სა­კითხებ­ში ევ­რო­კო­მი­სარ­მა შტე­ფან ფი­უ­ლემ.

მან იმე­დი გა­მოთ­ქ­ვა, რომ უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა იულია ტი­მო­შენ­კოს ცი­ხი­დან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის შე­სა­ხებ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას მი­ი­ღებს, რის შემ­დე­გაც ის საზღ­ვარ­გა­რეთ სამ­კურ­ნა­ლოდ წას­ვ­ლას შეძ­ლებს: «ეს მომ­დევ­ნო კვი­რა­ში არა, მაგ­რამ ვილ­ნი­უ­სის სა­მი­ტამ­დე მოხ­დე­ბა,“ - გა­ნაცხა­და ფი­უ­ლემ. ცნო­ბი­სათ­ვის - ევ­რო­კავ­შირ­სა და უკ­რა­ი­ნას შო­რის ასო­ცი­ა­ცი­ის შე­სა­ხებ შე­თან­ხ­მე­ბის ხელ­მო­წე­რა სწო­რედ ნო­ემ­ბერ­ში, ვილ­ნი­უს­ში ევ­რო­კავ­ში­რის სა­მიტ­ზე იგეგ­მე­ბა. ფი­უ­ლეს მო­საზ­რე­ბას კი­ევ­ში გერ­მა­ნი­ის ელ­ჩი კრის­ტოფ ვა­ლიც იზი­ა­რებს, რო­მე­ლიც მი­იჩ­ნევს, რომ ტი­მო­შენ­კოს ირ­გ­ვ­ლივ არ­სე­ბუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის გა­დაწყ­ვე­ტის გა­რე­შე ნო­ემ­ბერ­ში უკ­რა­ი­ნას­თან ასო­ცი­რე­ბის შე­სა­ხებ შე­თან­ხ­მე­ბის ხელ­მო­წე­რა არ არის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი: «ფაქ­ტი ფაქ­ტად რჩე­ბა. ამი­სათ­ვის 28 წევ­რის თან­ხ­მო­ბაა სა­ჭი­რო. მსგავ­სი შე­თან­ხ­მე­ბის ხელ­მო­წე­რის წარ­მოდ­გე­ნა კი ძნე­ლია, თუ ტი­მო­შენ­კო კვლავ გი­სო­სებს მიღ­მა იქ­ნე­ბა,“ - აღ­ნიშ­ნა დიპ­ლო­მატ­მა.

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა
10 ივლისი, 2013 თურ­ქე­თის პო­ლი­ცი­ამ პარკ „გე­ზი­ში“ ცრემ­ლ­სა­დე­ნი გა­ზი ისევ გა­მო­ი­ყე­ნა