ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
19 ოქტომბერი, 2013
1608
print

ჰა­ა­გა­ში ხუთ­შა­ბათს ის სახ­ლი გა­ტე­ხეს, სა­დაც რუ­სე­თის სა­ელ­ჩოს თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბი ცხოვ­რო­ბენ. ნი­დერ­ლან­დ­რე­ბის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რ­მა ფრანს ტი­მერ­მან­ს­მა მწუ­ხა­რე­ბა გა­მოთ­ქ­ვა მომ­ხ­და­რი ინ­ცი­დენ­ტის გა­მო.

ნი­დერ­ლან­დე­ბის დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი უწყე­ბის გან­ცხა­დე­ბა­ში ნათ­ქ­ვა­მია, რომ პო­ლი­ცია, რუ­სე­თის სა­ელ­ჩოს­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით, მა­ლე­ვე შე­უდ­გა მომ­ხ­და­რის გა­მო­ძი­ე­ბას. გა­მო­ძი­ე­ბის პირ­ვე­ლი შე­დე­გე­ბი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, გუ­შინ სა­ღა­მოს­ვე გახ­დე­ბო­და ცნო­ბი­ლი. მომ­ხ­და­რი რუ­სეთ­ში ნი­დერ­ლან­დე­ბის მე­ფის ვი­ზიტს ხელს არ შე­უშ­ლის - პარ­ლა­მენ­ტ­ში გა­მოს­ვ­ლი­სას ნი­დერ­ლან­დე­ბის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რ­მა გა­ნაცხა­და, რომ მე­ფე უილი­ამ-ალექ­სან­დ­რე, მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად რუ­სეთ­ში, რო­გორც და­გეგ­მი­ლი იყო, 9 ნო­ემ­ბერს ჩა­ვა. ცნო­ბი­სათ­ვის - ამ შემ­თხ­ვე­ვამ­დე ჯერ ჰა­ა­გა­ში რუს დიპ­ლო­მატს პო­ლი­ცი­ამ „სცე­მა“, შემ­დეგ კი მოს­კოვ­ში 66 წლის ჰო­ლან­დი­ლელ დიპ­ლო­მატს უც­ნო­ბე­ბი და­ეს­ხ­ნენ თავს.

 

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა
10 ივლისი, 2013 თურ­ქე­თის პო­ლი­ცი­ამ პარკ „გე­ზი­ში“ ცრემ­ლ­სა­დე­ნი გა­ზი ისევ გა­მო­ი­ყე­ნა