ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
06 დეკემბერი, 2013
1609
print

„რო­ი­ტე­რის“ ცნო­ბით, ჩრდი­ლო­ეთ ერაყ­ში პო­ლი­ცი­ის შტაბ-ბი­ნას­თან და მიმ­დე­ბა­რე მა­ღა­ზი­ა­ში მომ­ხ­დარ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა და 70 და­შავ­და.

პო­ლი­ცი­ის გან­ცხა­დე­ბით, ქა­ლაქ კირ­კუკ­ში ორი თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლი მა­ღა­ზი­ა­ში შე­ვი­და და 15 ადა­მი­ა­ნი აიყ­ვა­ნა მძევ­ლად. უსაფ­რ­თხო­ე­ბის ძა­ლე­ბის მის­ვ­ლის შემ­დეგ, ერ­თ­მა თვით­მ­კ­ვ­ლელ­მა თა­ვი აიფეთ­ქა, მე­ო­რე კი ქურ­თე­ბის უს­ფ­რ­თხო­ე­ბის ძა­ლებ­მა მოკ­ლეს. ამ დრო­ი­სათ­ვის მომ­ხ­დარ­ზე პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა არ­ცერთ დაჯ­გუ­ფე­ბას არ აუღია; თუმ­ცა ამ რე­გი­ონ­ში თავ­დას­ხ­მებს ხში­რად აწყო­ბენ სუ­ნი­ტი შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ჯგუ­ფე­ბი, რო­მელ­თაც „ალ ქა­ი­დას­თან“ აქვთ კავ­ში­რი.

 

სხვა სიახლეები
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
17 ივლისი, 2013 მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა
10 ივლისი, 2013 თურ­ქე­თის პო­ლი­ცი­ამ პარკ „გე­ზი­ში“ ცრემ­ლ­სა­დე­ნი გა­ზი ისევ გა­მო­ი­ყე­ნა