„ჰი­უნ­დაი“, გა­რან­ტი­ით
11 დეკემბერი, 2013
1708
print

„ჰი­უნ­და­ის“ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი გრძელ­დე­ბა. „ჰი­უნ­და­იმ“ შარ­შან ხუ­თი ასა­კობ­რი­ვი ჩემ­პი­ო­ნა­ტი­დან სა­მი მო­ი­გო და თოთხ­მეტ­წ­ლი­ა­ნებ­შიც აკ­რი­ფა.

თბი­ლი­სის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი „ჰი­უნ­და­იმ“ მო­ი­გო და თბი­ლი­სის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი სა­ინ­ტე­რე­სო ბო­ლო თა­მა­შით და­ი­ხუ­რა. „ჰი­უნ­და­იმ“, რო­მე­ლიც მთე­ლი ტურ­ნი­რის დროს სტა­ბი­ლუ­რი იყო, მო­სა­გე­ბი მო­ი­გო. ბო­ლო ტეს­ტ­ში ჩემ­პი­ონ­მა „აკა­დე­მი­ას“ 66:53 და­უს­ვა. დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლი ტი­ტუ­ლი, რო­მე­ლიც შემ­დეგ სე­ზონ­ში შე­სა­ნარ­ჩუ­ნე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა. „ჰი­უნ­და­იმ“ სიჩ­ქა­რე არ და­აგ­დო და გა­რან­ტი­ით მო­ი­გო.

ტურ­ნი­რის სა­უ­კე­თე­სო მო­თა­მა­შე გახ­და „ჰი­უნ­და­ის“ მე­თერ­თ­მე­ტე ნო­მე­რი, გი­ვი­კო გო­გი­ტაშ­ვი­ლი. მა­ღა­ლი, მოქ­ნი­ლი ბი­ჭი, რო­მე­ლიც ბევრს ხსნის და ბევრს იღებს. „ჰი­უნ­დაი“ ძა­ლი­ან კარ­გი იყო. და გო­გი­ტაშ­ვილ­მა თა­მაშ­ში 13 ქუ­ლა, 23 მოხ­ს­ნა და 4 და­ფა­რე­ბა და­ირ­ტყა. სო­ლი­დუ­რი სტა­ტის­ტი­კა კარ­გი ბავ­შ­ვის­გან. სა­უ­კე­თე­სო მო­თა­მა­შის პრი­ზის­თ­ვის იომა ლე­ვან წენ­გუ­აშ­ვილ­მაც. „ჰი­უნ­და­ის“ კი­დევ ერ­თი ჭკვი­ა­ნი ბავ­შ­ვი და ფი­ნალ­ში მი­სი სტა­ტის­ტი­კაც სე­რი­ო­ზუ­ლია - 20 ქუ­ლა, 21 მოხ­ს­ნა, 4 და­ფა­რე­ბა. ძა­ლი­ან კარ­გი პრო­ცენ­ტი თა­მა­ში­დან (11/7) და ერ­თა­დერ­თი კომ­პო­ნენ­ტი, სა­დაც ამ ბიჭ­მა და მთლი­ა­ნად გუნ­დ­მა უნ­და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოს კონ­ცენ­ტ­რა­ცია, არის სა­ჯა­რი­მო­ე­ბის ცუ­დი პრო­ცენ­ტი. ფი­ნალ­ში, იოლად მო­გე­ბულ ბო­ლო თა­მაშ­ში, „ჰი­უნ­და­იმ“ 28 სა­ჯა­რი­მო­დან 17 ვერ გა­მო­ი­ყე­ნა. ეს არ გა­მოჩ­ნ­და და ეს ჩან­და. მწვრთნე­ლე­ბი ამ კომ­პო­ნენ­ტ­ზე იზ­რუ­ნე­ბენ. „ჰი­უნ­და­ი­ში“ მწვრთნე­ლე­ბის სა­ინ­ტე­რე­სო ტრიო შეკ­რეს. ნი­კო ჩერ­ქე­ზიშ­ვი­ლი აქ უკ­ვე ასის­ტენ­ტია და მთა­ვა­რი მწვრთნე­ლი მი­სი შვი­ლი, ირაკ­ლია. ასის­ტენ­ტობს ლა­შა თო­ი­ძეც და სა­ჯა­რი­მო­ე­ბის, სხვა გა­მო­სას­წო­რე­ბე­ლი კომ­პო­ნენ­ტე­ბის თე­მა და­იხ­ვე­წე­ბა და აქ­ტუ­ა­ლუ­რი არ იქ­ნე­ბა. ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, იდე­ა­ში არ უნ­და იყოს. მწვრთნე­ლე­ბი მო­თა­მა­შე­ებ­თან ერ­თად გა­იზ­რ­დე­ბი­ან.

„ჰი­უნ­და­ი­ში“ ბევ­რი კარ­გი ბავ­შ­ვია. მე მე­ა­თე ნო­მე­რი, წენ­გუ­აშ­ვი­ლი მო­მე­წო­ნა. ბი­ჭი ფიქ­რობს, შეც­დო­მის დაშ­ვე­ბის შემ­დეგ არ ცდი­ლობს ამ შეც­დო­მის კი­დევ ერ­თი ფორ­სი­რე­ბუ­ლი მოძ­რა­ო­ბით გა­და­ფარ­ვას. კარ­გად ატა­რებს ბურთს, არ ჩქა­რობს. მოკ­ლედ, კარ­გია. ალ­ბათ, უნ­და გა­ი­ზარ­დოს. ეს პრო­ცე­სი გარ­და­უ­ვა­ლი უნ­და იყოს. კი­დევ ერ­თი კარ­გი ბი­ჭია სა­ბა ქავ­თა­რა­ძე. პა­ტა­რა, სწრა­ფი, რო­მე­ლიც პირ­ველ ნო­მერ­ზე დგას და ტემპს აკონ­ტ­რო­ლებს. ალ­ბათ, სი­მაღ­ლეს­თან ერ­თად მო­ი­მა­ტებს მი­სი ინ­ტე­ლექ­ტიც. აუცი­ლე­ბე­ლი კომ­პო­ნენ­ტი. ამ პა­ტა­რა და ცელ­ქ­მა სუ­ბი­ექ­ტ­მა ფი­ნალ­ში 12 ქუ­ლა და­ი­ტო­ვა. მე­ტიც შე­ეძ­ლო.

იყო კი­დევ სხვა პრი­ზე­ბი. ტურ­ნი­რის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებ­მა ყვე­ლა გა­იხ­სე­ნეს. ბავ­შ­ვებს ეს ახ­სოვთ. უნ­და გა­ახ­სენ­დეთ. ყუ­რადღე­ბა ნე­ბის­მი­ერ დო­ნე­ზე და­სა­ფა­სე­ბე­ლია.

მა­ყუ­რებ­ლის პერ­სო­ნა­ლუ­რი ფა­ვო­რი­ტის პრი­ზი აიღო „ბას­ტი­ო­ნის“ მსრო­ლელ­მა, ბე­ქა ხა­ჩი­ურ­მა.

ყვე­ლა­ზე მე­ტი ქუ­ლა აკ­რი­ფა „აკა­დე­მი­ის“ პა­ტა­რა კაც­მა, გი­ორ­გი ხუ­ბუ­ლა­შილ­მა. მის გუნდს ფი­ნა­ლი რომ მო­ე­გო, ალ­ბათ სა­უ­კე­თე­სო მო­თა­მა­შის პრიზ­ს­საც ის მი­ი­ღებ­და. ფი­ნალ­ში ხუ­ბუ­ლაშ­ვილ­მა 31 ქუ­ლა და 20 მოხ­ს­ნა აკ­რი­ფა. მოკ­ლედ, ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ტურ­ნი­რი იყო.

თბი­ლი­სის კა­ლათ­ბურ­თის გან­ვი­თა­რე­ბის კავ­ში­რი ივენ­თებს ჩა­ა­ტა­რებს. ძა­ლი­ან ბევრ ივენთს ჩა­ა­ტა­რებს. უნ­და ჩა­ა­ტა­როს. კა­ლათ­ბურ­თის ეროვ­ნუ­ლი ფე­დე­რა­ცი­ის დახ­მა­რე­ბით.

ამ ფე­დე­რა­ცი­ას მა­ლე ახა­ლი პრე­ზი­დენ­ტი ეყო­ლე­ბა.

„ჰი­უნ­და­ის“ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი გრძელ­დე­ბა. „ჰი­უნ­და­იმ“ შარ­შან ხუ­თი ასა­კობ­რი­ვი ჩემ­პი­ო­ნა­ტი­დან სა­მი მო­ი­გო და თოთხ­მეტ­წ­ლი­ა­ნებ­შიც აკ­რი­ფა. თბი­ლი­სის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი „ჰი­უნ­და­იმ“ მო­ი­გო და თბი­ლი­სის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი სა­ინ­ტე­რე­სო ბო­ლო თა­მა­შით და­ი­ხუ­რა. „ჰი­უნ­და­იმ“, რო­მე­ლიც მთე­ლი ტურ­ნი­რის დროს სტა­ბი­ლუ­რი იყო, მო­სა­გე­ბი მო­ი­გო. ბო­ლო ტეს­ტ­ში ჩემ­პი­ონ­მა „აკა­დე­მი­ას“ 66:53 და­უს­ვა. დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლი ტი­ტუ­ლი, რო­მე­ლიც შემ­დეგ სე­ზონ­ში შე­სა­ნარ­ჩუ­ნე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა. „ჰი­უნ­და­იმ“ სიჩ­ქა­რე არ და­აგ­დო და გა­რან­ტი­ით მო­ი­გო.

სხვა სიახლეები
13 თებერვალი, 2015 ქართული ექსპანსია ბრუნდება
05 თებერვალი, 2015 16-წლამდელთა ნაკრებმა ჯგუფში მეოთხე ადგილი დაიკავა
04 თებერვალი, 2015 ქართველი 16-წლამდელები ლიტვასთან დამარცხდნენ და მესამე ადგილისთვის ლატვიას შეხვდებიან
03 თებერვალი, 2015 საქართველოს 16-წლამდელთა ნაკრებმა რუსეთი დაამარცხა
03 თებერვალი, 2015 რუსეთიც მონტენეგროს გზას გავუყენეთ
01 აპრილი, 2014 ფაჩულიას ორმაგი დოზა
25 მარტი, 2014 ერთი ზაზა მილუოკიში
31 დეკემბერი, 2013 ზა­ზას სე­ზო­ნი
28 დეკემბერი, 2013 მტვრი­ა­ნი შტა­ტის პირ­ვე­ლი ცეკ­ვა
21 დეკემბერი, 2013 ორ­მა­გი ლებ­რო­ნი