თავდებ პირს: ქეთევან ლელუაშვილს, პ/ნ N 01019019584 სს „ბანკი რესპუბლიკა“–ს
31 მარტი, 2014
937
print

 თავდებ პირს:  ქეთევან ლელუაშვილს, პ/ნ N 01019019584

 სს „ბანკი რესპუბლიკა“–ს 

შეტყობინება

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ს/ს ბანკმა „რესპუბლიკამ“08/06/2012 N 000168625 საკრედიტო ხელშეკრულების საფუძველზე ნინო ლელუაშვილს (პირადი N 01019014260)  სასარგებლოდ გასცა ბიზნეს ექსპრეს სესხი შემდეგი პირობებით:  კრედიტის ოდენობა  ლარი, ვადა 24 თვე, წლიური საპროცენტო სარგებელი 24 %. გაცნობებთ, რომ მსესხებლის მიერ 04/11/2013  დაირღვა აღნიშნული ბიზნეს ექსპრეს სესხის დაფარვის გრაფიკი, რის შედეგადაც 20/03/2014–ის მდგომარეობით ს/ს ბანკი „რესპუბლიკის“ მიმართ საკრედიტო ვალდებულებები შეადგენს: ვადამოსული კრედიტის ძირითადი თანხა 3534.74 ლარი, ვადამოსული საპროცენტო სარგებელი 435.26 ლარი, დარიცხული ჯარიმა 1046.68 ლარი, ვადამოსული ვალი და ჯარიმა 5016.68 ლარი, მთლიანი დავალიანება (მათ შორის ვადამოსული ვალი) 7249.3 ლარი. ამასთან, გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადამოსულ ძირითად თანხას ერიცხება ჯარიმა 0,5% –ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დავალიანების სრულად გადახდის დღემდე. გთხოვთ, თქვენს მიერ თავდებობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების გათვალისწინებით, უზრუნველყოთ ს/ს ბანკ „რესპუბლიკას“ წინაშე გრაფიკით გათვალისწინებული ვადაგადაცილებული დავალიანების დაფარვა დაუყოვნებლივ და მიიღოთ ზომები, რათა დროულად განხორციელდეს გრაფიკით გათვალისწინებული შემდგომი გადახდები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ს/ს ბანკი „რესპუბლიკის“ მიერ განხორციელდება შემდეგი ქმედებები: საკრედიტო ურთიერთობის ცალმხრივად შეწყვეტა, აღნიშნული ხელშეკრულების  თანახმად კრედიტის ძირითადი თანხის დავალიანების 12%–ის ოდენობით საურავის დარიცხვა, ბანკის ინტერესების დასაცავად საქმის გადაცემა არბიტრაჟში / სასამართლოში.  

 

 

 

 

 

 

სხვა სიახლეები
12 იანვარი, 2016 შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შეთავაზება ქ. თბილისში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხზე, თბილისის ზღვასთან მოსაწყობი „მცირეჰესის“
31 დეკემბერი, 2015 შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC“-ს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები
12 აგვისტო, 2015 მოწვევასაქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოცხადებულ გაყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებად, რომელიც ეხება თბილისის ცენტრში მდებარე 3933 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაყიდვას
27 მარტი, 2015 ძალადობა კლუბებში?!
17 თებერვალი, 2015 შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი”
11 თებერვალი, 2015 „შევარდენის“ რაგბის სანაკრებო ბაზაზე სპორტული მედიცინის კლინიკა გაიხსნა
29 დეკემბერი, 2014 „მათვისაცშეიძლებაეხებოდეს
29 დეკემბერი, 2014 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია :"კრედიტ პლუს ჯორჯია"
22 დეკემბერი, 2014 მოთხოვნა ინფორმაციის წარმოდგენაზე
22 დეკემბერი, 2014 „მათ ვისაც შეიძლება ეხებოდეს