სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს
09 ივნისი, 2014
730
print

 i>განცხადებაi> i>ღიაi> i>აუქციონისi> i>ჩატარებისi> i>შესახებ

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე  - 9 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე:

1. ა/მანქანა  „პაზ 3205“ სპეც.ავტომ. 1991წ IVA-185; 2. ა/მანქანა  „ლიაზ-10005“  1983წ ADS-513;   

3. ა/მანქანა „ავია A 21“  1987წ ADS-565; 4. ა/მანქანა „ლიაზ-677“ 1985წ ADS-644;

5. ა/მანქანა „კამაზ-53213“  1985წ ADS-512; 6. მოძრავი სატ. სადგ. „კამაზ-53213“ 1990წ ADS-516;

7. ა/მანქანა  „ავია A 21“  1989წ ADS-716; 8. ა/მანქანა „გაზ-52“ 1984წ PAE-037;

9. ა/მანქანა კამაზი „მაგნოლია(1)“ 1989წ ADS-511; 

დეტალური პირობები იხილეთ  ვებგვერდზე:  www.gpb.ge (27.05.2014 განცხადება ღია აუქციონის ჩატარების შესახებ - 9 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე)

შესაბამისი განაცხადის წარსადგენად ან/და დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

გამყიდველი - სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“

 . თბილისი, მ. კოსტავას . N68

(+995) 5 77 722-577; 5 95 000-008

 

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად