ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია"აცხადებს აუქციონს
09 ივნისი, 2014
904
print

ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია" 

    აცხადებს აუქციონს :    ფართის იჯარით გაცემის მიზნით : 

ადგილმდებარეობა

ფართის

1 კვ.ღირებ.

ბე

"ბიჯი"

ყოველთვიური საწყისი

მისამართი

რაოდ.

ყოველთვიურად

ოდენობა

ლარებში

საიჯარო ქირა -ში

 

 

დღგ ჩათვლით

ლარებში

 

დღგ ჩათვლით

1. . თბილისი

16

5

16

5

85

გოძიაშვილის . 97 და № 99

110

5

110

5

555

არასაცხოვრებელი და სასაწყობე ფართი

50

5

50

5

255

 

52

5

52

5

265

 

135

5

135

5

680

 

160

5

160

5

805

 

54

5

54

5

275

 

150

5

150

5

755

 

25

5

25

5

130

 აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს

რეზიდენტ და არარეზიდენტ ფიზიკურ და

იურიდიულ პირებს. მონაწილეებმა აუქციონის ჩატარებისთვის

საჭირო დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ადმინისტრაციაში.

აუქციონის ბილეთი 10(ათი)ლარი, განცხადების მიღება,,ბე"-ს გადახდილ ქვითართან ერთად

"ბე" შეტანილი უნდა იქნეს შემდეგ ანგარიშზე: ს.ს."თიბისი ბანკი" მთაწმინდის ფილიალი

                                               ა/აGGE40 TB78 9263 6060 1000 01  ბანკის კოდი: TBCBGE 22       

   განცხადების მიღება მიმდინარეობს გამოქვეყნებიდან

2014 წლის 9 ივნისიდან  2014 წლის 23 ივნისამდე 11:00 დან 17:00 საათამდე.

   აუქციონი ჩატარდება 2014 წლის 24 ივნისს   14:00 საათზე.

   მისამართი : ქ.თბილისი გოძიაშვილის ქ. 99 ტელ: 2 51 72 43 ; 2 30 66 84   

   ადმინისტრაცია.

 

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად