ახმეტელის მუნიციპალიტეტის შპს"თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი"
07 ივლისი, 2014
661
print

ახმეტელის მუნიციპალიტეტის შპს"თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი" საკუთრებაში არსებული  ობიექტის გაყიდვის  მიზნით აცხადებს აუქციონს

P


ობიექტის დასახელება

ადგილმდ-ებარეობა

ობიექტის ფართი კვ.მ

არა სას. მიწის ფართი კვ.მ

ობიექტის  საწყისი ფასი (ლარი)

ბეს თანხა (ლარი)

ბიჯის თანხა (ლარი)

საკადასტრო კოდი

 

თორმეტბინიანი შენობიდან

ქვემო ალვანი

 

 

 

 

 

500336334

1

არა საცხოვრებელი ფართი

 

39.5

28

3102

930

   310

 

2

არა საცხოვრებელი ფართი

 

42

31

3300

  990

    330

 

3

არა საცხოვრებელი ფართი(სარდაფი)

 

56.3

 

2815

845

 

 

 

 

   სახ.№ 

ძრავა №

შასი №

 

 

 

ექსპლოატაც.შესვლის წელი

4

ავტომანქანა  7401020(საბურავების გარეშე,ძრავა დაზიანებული)

  Raf 509 

0457667

Xtc431010k000818

2478

743

  248  

        1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აუქციონის პირობები: 1.აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათსაქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.                                                 2.აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება    დაიწყება 2014 წლის 02 ივლისიდან 09 ივლისის ჩათვლით,ყოველდღე 10სთ-დან 17სთ-მდე .განცხადებები მიიღება ახმეტის .მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვ.ალვანში შპს-ს ადმინისტრაციის შენობაში.                                                                            3.აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველებმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინონ შემდეგი საბუთები:                                                                                                 ა.დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი.                                                                                                                                                                                                         ბ.პირადობის მოწმობის ასლი.                                                                                                                                                                                                                            გ.უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ბეს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.თანხა შეტანილი უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ახმეტის ფილიალში შემდეგ ანგარიშზე:GE75LB0113157439569000                                                                                                                                                                   დ.აუქციონში მონაწილეობისათვის ბილეთის ფასის,50 ლარის,გადახდის დამადასტურებელი საბამკო ქვითარი.თანხა შეტანილი უნდა იქნეს ზემოთ აღნიშნულ ანგარიშზე.                                                                                                                                                                                                                                       ე.ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით.                                                                                                                 ვ.სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში).                                                        4.აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია:ქონების შესასყიდად მაქსიმალური ფასის(არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“დამატებით მიღებული თანხისა)დაფიქსირება.                                                                                                                                                                                                                                          აუქციონი გაიმართება 2014 წლის 10 ივლისს 11 სთ-ზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში შპს ,,თუშური ცხვრის ჯიშსაშენის“ადმინისტრაციის შენობაში.                                                                                                                                                                                                                             დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ ტელეფონზე:349-22-59-99;574-91-12-47;  591 05 79 67                                                                                                     

br />

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად