კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს პროფერორის, ასოცირებული პროფესორის და მასწავლებლის თანამდებობების დასაკავებლად:
11 აგვისტო, 2014
744
print

1. კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის ბიზნესის სკოლა) აცხადებს კონკურსს პროფერორის, ასოცირებული პროფესორის და  მასწავლებლის თანამდებობების დასაკავებლად: 

2. მიმართულება - ხელოვნება

ა) დარგი/სპეცილობა - აუდიოვიზუაური ხელოვნება

ქვედარგი - კინოხელოვნება  (მხატვრული, დოკუმენტური, კლიპის რეჟისურა, ხმის რეჟისურა, ანიმაციური კინოს რეჟისურა, კინოსაოპერატორო ხელოვნება, კინომონტაჟის ხელოვნება)

პროფესორი (5 ადგილი)

ასოცირებული  პროფესორი (5 ადგილი)

მასწავლებელი (34 ადგილი)

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

საგნების ჩამონათვალი:

 • ავანგარდი კინოში (Vanguard at cinema)
 • კინოს თეორია (Cinema theory)
 • ფილმის აგებულება (Movie structure)
 • ხედვითი ენა (Sight language)
 • ფილმის წაკითხვა (How to read the movie)
 • კინოს სტილი და ფორმატი (Cinema Style and Format )
 • სიუჟეტის თეორია ლიტერატურაში (The plot theory in literature)
 • ჟესტი, რიტუალი, სიტყვა, იმიჯი. სარიტუალო ხელოვნების საფუძვლები (Gesture, ritual, word, image, ritual bases of the art)
 • ფსიქოდრამატული ფილმების ჩვენება (dramatuli improvizacia da roluri TamaSebi) (Psychodrama film session (drama and role-playing games)
 • სიზმრების განმარტება (Interpretation of the dream)
 • აქტუალური ხელოვნების ხაზები და მიმართულებები (Lines and directions of actual art)
 • სახვითი ხელოვნება (Fine arts)
 • მუსიკის არქეოლოგია (Music archeology)
 • ანალიზის  გრამატიკა (Grammar of vision)
 • „ავტობიოგრაფია“ – ვალერი პოდოროგის კურსი (Valery Podorogi's course" Autobiography’’)
 • ამპლუას თეორია – ელენე პეტროვსკაიას კურსი (Elena Petrovskaya's course" Theory of an image")
 • მსოფლიო ლიტერატურა (World literature)
 • თეატრის ისტორია (Theater history)
 • პოსტდრამატიული თეატრი (Post-drama theater)
 • ტრადიციების დარღვევის ხელოვნება (Art of Tradition Breaking)
 • ხელოვნების ნიმუშის მთლიანობა  (Piece of Art as One Whole)
 • მოდის სისტემა (Fashion system)
 • ოპერატორთან (Operator skill and work with the operator)
 • ხმა კინოში და მუშაობა ხმის რეჟისორთან (Sound at cinema and work with the sound producer)
 • მხატვარი კინოში და მუშაობა მხატვართან (The artist at cinema and work with the artist)
 • გრიმი კინოში და მუშაობა გრიმიორთან (Make-up at cinema and work with the make-up artist)
 • მხატვარი კინოში და მუშაობა კოსტიუმების მხატვართან (The artist at cinema and work with the costume designer)
 • მუსიკა კინოში და მუშაობა კომპოზიტორთან (Music at cinema and work with the composer)
 • პროდიუსირება (producing)
 • ეკონომიკა კინოში (Cinema economy)
 • კომპიუტერული გრაფიკა და სპეციალური ეფექტები (Computer graphics and special effects)
 • სამონტაჟო პროგრამები (Editing programs)
 • თანამედროვე გადამღები აღჭურვილობა (Modern film-making equipment)
 • სარეჟისორო ოსტატობა (Directing skills)
 • სცენარული ოსტატობა რეჟისორთათვის (Scenario skill for directors)
 • მონტაჟი (Film Editing)
 • სამსახიობო ოსტატობა და მსახიობებთან მუშაობა (Acting skills  and work with the actor)
 • ვიდეო და მედია ოსტატობა (Video and media art)
 • მსოფლიო კინოს ისტორია (History of international cinema)
 • ქართული კინოს ისტორია (History of Georgian cinema)
 • კინოს პარალელური ისტორია (Parallel history of cinema)
 • ნულოვანი კინემატოგრაფი (Cinema of the zero)

3. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა)  პროფესორისთვის 

•   დოქტორის  ხარისხი შესაბამის სფეროში;

•   ლექტორად მუშაობის მინიმუმ 6 წლიანი გამოცდილება;

•   დისციპლინის შესაბამის სფეროში მუშაობის მინიმუმ 6 წლიანი გამოცდილება.

ბ) ასოცირებული პროფესორისთვის

  •         დოქტორის  ხარისხი შესაბამის სფეროში;

  •         ლექტორად მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;

  •         დისციპლინის შესაბამის სფეროში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება.

გ) მასწავლებელი (აუდიოვიზუალურ ხელოვნებაში)

შესაბამის სფეროში მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის დიპლომი, მითითებულ დარგში/ქვედარგში  საგანების ჩამონათვლის მიხედვით  უმაღლეს საგანმანალთბელო დაწესებულებაში სწავლების არანაკებ 2 წლის გამოცდილება და დარგში/ ქვედარგში პრქტიკული მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება.

4. მოვალეობები:

•           სილაბუსით გათვალისწინებული ლექციების ჩატარება კვირაში ერთხელ ან ორჯერ;

•           გამოცდების შედეგების დროულად მიწოდება ადმინისტრაციისათვის;

•           დროის მართვის კარგი უნარით

•           დისციპლინირებული, პასუხისმგებლიანი, ანგარიშვალდებულებიანი.

•           მუდმივი კავშირის ქონა შესაბამის აკადემიურ მენეჯერთან და გაუთვალისწინებელ    შემთხვევებში, პროგრამის დირექტორის ინფორმირება;

•           პედაგოგიური ცოდნისა და კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლება.

•           თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნის მუდმივი განახლება.

5. პიროვნული თვისებები:

•           კომუნიკაბელურობა, ადამიანებთან უერთიერთობის უნარი

•           ქართულ და ინგლისურ ენებზე მეტყველებისა და წერის მაღალი კულტურა

•           კომპიუტერული უნარები (ბეჭდვა ქართულად და ინგლისურად)

•           დისციპლინირებული, დროის მართვის კარგი უნარით

•           ანალიტიკური და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

•           კავკასიის უნივერსიტეტის პრინციპების მიმართ ერთგულება და

•           გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარი

6. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ:

•           კურსის/ კურსების სილაბუსი/სილაბუსები;

•           CV-რეზიუმე  ორი რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით;

•           პირადობის მოწმობის ასლი;

•           კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (საზღვარგარეთ დაცული       ხარისხის შემთხვევაში, ავთენტურობაზე საჭირო  დოკუმენტაცია, ხოლო საქართველოში დაცული ხარისხის შემთხვევაში დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები.

•           დასაკავებელი პოზიციის მიხედვით მოთხოვნილი სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა  აკადემიური მოღვაწეობის შესახებ.

7. კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

    I ეტაპი – წარმოდგენილი დოკუმენტების გადარჩევა;

    II ეტაპი – პრეზენტაცია;

    III ეტაპი – კონკურსის შეჯამება.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მითითებული დოკუმენტები,  ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზეhr@cu.edu.ge

 

გთხოვთ, საგნის დასახელების ველში მიუთითოთ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის და   დისციპლინის სახელწოდება!

საბუთების მიღება: 2014 წლის 11 სექტემბრიდან  25 ოქტომბერის ჩათვლით.

 კავკასიის უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორაცია და დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
29 მარტი, 2016 საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება
12 იანვარი, 2016 შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შეთავაზება ქ. თბილისში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხზე, თბილისის ზღვასთან მოსაწყობი „მცირეჰესის“
31 დეკემბერი, 2015 შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC“-ს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები
16 ნოემბერი, 2015 სს "ბაკალეა"
11 ნოემბერი, 2015 Invitation to Participate in the Sales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
17 სექტემბერი, 2015 Invitation to Participate in theSales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
12 აგვისტო, 2015 მოწვევასაქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოცხადებულ გაყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებად, რომელიც ეხება თბილისის ცენტრში მდებარე 3933 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაყიდვას
16 ივლისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 15 ივლისი, 2015 წ.