განცხადება შპს ,,ენგურჰესი”
15 სექტემბერი, 2014
653
print

განცხადება

შპს ,,ენგურჰესი” იწვევს ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირს მის მფლობელობაში არსებული ელექტრო-მექანიკური მოწყობილობებსა და დანადგარებზე (260 მვტ სიმძლავრის ჰიდროაგრეგატებისა და მისი დამხმარე მოწყობილობების, 500, 220, 110 და 20 კვ-ის საჰაერო-ბლოკური და საგენერატორო ამომრთველების, სხვადასხვა სიმძლავრის 400-2,5 მვა სიმძლავრის ტრანსფორმატორებისა და ავტოტრანსფორმატორების, რეაქტორის) კაპიტალური რემონტების ჩატარებისათვის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენად. ყველა მსურველებს შესაბამისი ნორმატიული აქტით მინიჭებული უნდა ჰქონდეთ უფლება აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებაზე.

 

საკონტაქტო პირი

ჯეირან არონია ტელ. 595 962296

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
29 მარტი, 2016 საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება
12 იანვარი, 2016 შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შეთავაზება ქ. თბილისში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხზე, თბილისის ზღვასთან მოსაწყობი „მცირეჰესის“
31 დეკემბერი, 2015 შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC“-ს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები
16 ნოემბერი, 2015 სს "ბაკალეა"
11 ნოემბერი, 2015 Invitation to Participate in the Sales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
17 სექტემბერი, 2015 Invitation to Participate in theSales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
12 აგვისტო, 2015 მოწვევასაქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოცხადებულ გაყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებად, რომელიც ეხება თბილისის ცენტრში მდებარე 3933 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაყიდვას
16 ივლისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 15 ივლისი, 2015 წ.