სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს, მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე. (აუქციონი)
06 ოქტომბერი, 2014
2113
print

 i>განცხადებაi> i>ღიაi> i>აუქციონისi> i>ჩატარებისi> i>შესახებ

i> სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს, მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე  - 2 ცალ სატრანსპორტო საშუალებაზე:

1. ა/მანქანა „გაზ-52“ 1984წ PAE-037; 2. ა/მანქანა მოძრავი სატ. სადგური „მაგნოლია 83-5“, 1986წ  7390ГАЭ. დეტალური პირობები იხილეთ  ვებგვერდზე:  www.gpb.ge (განცხადება 13.10.2014-ში ღია აუქციონის ჩატარების შესახებ) 

შესაბამისი განაცხადის წარსადგენად ან/და დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

გამყიდველი - სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“

 . თბილისი, მ. კოსტავას . N68; (+995) 5 77 564-157;  5 95 000-008

 

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად