ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია"
10 ნოემბერი, 2014
1791
print

ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია" 

    აცხადებს აუქციონს :    ფართის იჯარით გაცემის მიზნით : 

ადგილმდებარეობა

ფართის

1 კვ.ღირებ.

ბე-

"ბიჯი"

ყოველთვიური საწყისი

მისამართი

რაოდ.

ყოველთვიურად

ოდენობა

ლარებში

საიჯარო ქირა -ში

 

 

დღგ- ჩათვლით

ლარებში

 

დღგ- ჩათვლით

 . თბილისი

104

5

104

5

525

გოძიაშვილის . 97

100

5

100

5

505

არასაცხოვრებელი და სასაწყობე ფართი

100

5

100

5

505

 

100

5

100

5

505

 . თბილისი

200

5

200

5

1005

გოძიაშვილის . 99,

100

5

100

5

505

არასაცხოვრებელი და სასაწყობე ფართი

730

5

730

5

3655

 

200

5

200

5

1005

იურიდიულ პირებს. მონაწილეებმა აუქციონის ჩატარებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია უნდა

წარმოადგინონ ადმინისტრაციაში.

აუქციონის ბილეთი 10(ათი)ლარი, განცხადების მიღება ,,ბე"-ს გადახდილ ქვითართან ერთად

"ბე" შეტანილი უნდა იქნეს შემდეგ ანგარიშზე: ს.ს."თიბისი ბანკი" მთაწმინდის ფილიალი

  ა/აGGE40 თB78 9263 6060 1000 01  ბანკის კოდი: თBBGE 22       

   განცხადების მიღება მიმდინარეობს გამოქვეყნებიდან

2014 წლის 6 ნოემბრიდან 11:00 დან 17:00 საათამდე.

   აუქციონი ჩატარდება 2014 წლის 14 ნოემბერს  14:00 საათზე.

   მისამართი : ქ.თბილისი გოძიაშვილის ქ. 99 ტელ: 2 51 72 43 ; 2 30 66 84  

   ადმინისტრაცია.

ტეგები
სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად