ახმეტის მუნიციპალიტეტის შპს თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი აცხადებს აუქციონს
17 ნოემბერი, 2014
2069
print

ახმეტის მუნიციპალიტეტის შპს თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი აცხადებს აუქციონს, აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:

1.საცხოვრებელი ბინა და მასთან არა სას.სამ მიწა 440 კვ.მ. ს/კ 501501021 , ობიექტის საწყისი ეასი 12258 ლარი, ბე- 3777 ლარი, ბიჯი-3065 ლარი.

აუქციონის პირობები:აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე იურიდიულ პირებს. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2014 წლის 12 ნოემბრიდან 21 ნოემბრის ჩათვლით, ყოველდღე 10-დან 17 საათამდე. 2. აუქციონში მონაწილეობის მსურველებმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინონ: ა. დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი. ბ.პირადობის მოწმობის ასლი, გ.უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ბე-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, თანხა შეტანილი უნდა იქნეს „ლიბერთი ბანკის ახმეტის ფილიალში, შემდეგ ანგარიშზე:GE 75 LB0113157439569000, დ.აუქციონში მონაწილეობისათვის ბილეთის ფასის 50 ლარის გადახდის დამადასტერებელი ქვითარი, თანხა შეტანილი უნდა იქნეს ზემოთ აღნიშნულ ანგარიშზე. ე. ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით. ე. სადამფეძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში)

3. აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია: ქონების შესასყიდად მაქსიმალური ფასის(არა ნაკლებ საწყის ფასზე ბიჯის დამატებით მიღებული თანხისა) დაფიქსირება. აუქციონი გაიმართება 22 ნოემბერს 2014 წ. დღის 12 საათზე. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო ალვანში შპს „თუშური ცხვრის ჯიშსაშენის“ ადმინისტრაციის შენობაში. დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონებზე: 574911247, 591 057967.

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად