შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
08 დეკემბერი, 2014
4221
print

შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები

 ქ. თბილისი, სპ. კედიას ქ. №7

ორგანიზაციის დასახელება: შპს "შშმპ-თა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი" აცხადებს ცენტრის ბალანსზე რიცხულ ფართზე აუქციონს იჯარის წესით გაცემაზე: II სართული – ლიტერი ”ა” 150 კვ.მ.

 

აუქციონის საიჯარო ქირის საწყისი ღირებულება 1კვ.მ-ზე 7,5 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

"ბე" - ერთი თვის საიჯარო ქირის ოდენობა.

ბიჯი - 0,5 ლარი (1კვ.მ-ზე)

საიჯარო ვადა განისაზღვროს    წლით.

მოიჯარე ვალდებულია დროულად გადაიხადოს კომუნალური გადასახადები.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • "ბე"-ს გადახდის ქვითარი. შემდეგ რეკვიზიტებზე: შპს "შშმპ-თა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"; ს.კ. 202059388. ს.ს საქართველოს ბანკი ა.ა GE29BG0000000895329300.
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მონაცემები.
  • ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ იგი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

საიჯარო აუქციონში მონაწილეობა შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს.

საწარმოს პრივატიზების შემთხვევაში მანამდე არსებული ყველა შეთანხმება ითვლება ბათილად.

ორგანიზაცია იტოვებს საიჯარო ხელშეკრულების მოშლის უფლებას მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროების შემთხვევაში.

აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადების მიღება იწარმოებს გაზეთში გამოცხადების დღიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.

აუქციონი გაიმართება შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს შენობაში 2014 წლის 24 დეკემბერს 14:00 სთ-ზე

ქ. თბილისი, სპ. კედიას ქ. №7, ოთახი 34 ტელ: 34-80-47.

ტეგები
სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული ჯართის რეალიზაციის მიზნით