შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
15 დეკემბერი, 2014
5995
print

შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული შავი ლითონის (ჯართის) რეალიზაციის სააუქციონე პირობები.ორგანიზაციის დასახელება:


- შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი" აცხადებს აუქციონს ჯართის რეალიზაციაზე.


- ლოტი №1

 ჯართის სავარაუდო ოდენობა-5.2 ტონა

1 ტონის ღირებულება-380 ლარი.,,ბე”-198ლარი.

ბიჯი-52ლარი.აუქციონში მონაწილეობის მიღების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:


1. "ბე"-ს გადახდის ქვითარი. შემდეგ რეკვიზიტებზე: შპს "შშმპ-თა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"; ს.კ. 202059388. ს.ს. საქართველოს ბანკი ა.ა GE29BG0000000895329300.

2. დემონტაჟი, მესამე სართულიდან ხელით ჩამოტანა და გატანა საკუთარი ხარჯებით.

3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მონაცემები.

4. ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ იგი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

5.  აუქციონში მონაწილეობა შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს.
აუქციონი ჩატარდება 24 დეკემბერს  13:00 სთ-ზე. ქ. თბილისი, სპ. კედიას ქ. №7, ოთახი 34 ტელ: 234-80-47.

დოკუმენტაცია მიიღება:

ქ. თბილისი, სპ. კედიას ქ. №7, ოთახი 34 ტელ: 234-80-47.

ტეგები
სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული ჯართის რეალიზაციის მიზნით