ახალი ამბები » აუქციონი
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
24 მარტი, 2015 ჰიტლერის აკვარელს აშშ-ის აუქციონზე გამოფენენ
17 ნოემბერი, 2014 ახმეტის მუნიციპალიტეტის შპს თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი აცხადებს აუქციონს
10 ნოემბერი, 2014 ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია"
27 ოქტომბერი, 2014 სსბ/ც „აგრომონტაჟი“
06 ოქტომბერი, 2014 ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს აუქციონს
06 ოქტომბერი, 2014 სს „ქუთაისის საავიაციო ტექნიკური ქარხანის" აქციონერებს
06 ოქტომბერი, 2014 სსბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს აუქციონს
22 სექტემბერი, 2014 ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია" აცხადებს აუქციონს ფართის იჯარით გაცემის მიზნით :
22 სექტემბერი, 2014 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე. (ფგ)
22 სექტემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
22 სექტემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
22 სექტემბერი, 2014 ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრების ავტოტრანსპორტის პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს
15 სექტემბერი, 2014 ს.ს. "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" აცხადებს აუქციონს მისბალანსზერიცხული, საქართველოსსხვადასხვარეგიონშიარსებულითავისუფალიფართების, იჯარისფორმით გადაცემისმიზნით
15 სექტემბერი, 2014 ს.ს„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული 11 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაყიდვის მიზნით
15 სექტემბერი, 2014 ს.ს„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“აცხადებს აუქციონს
07 ივლისი, 2014 ახმეტელის მუნიციპალიტეტის შპს"თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი"
30 ივნისი, 2014 ყვარლის მუნიციპალიტეტი პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე
30 ივნისი, 2014 სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია"
30 ივნისი, 2014 სს „თელასი“ აცხადებს ღია აუქციონს
30 ივნისი, 2014 დამოუკედებელი აუდიტორთა დასკვნა
26 ივნისი, 2014 დუშეთის მუნიციპალიტეტის აცხადებს განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის
26 ივნისი, 2014 ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების გაიჯარების მიზნით აცხადებს აუქციონს გასაიჯარებლად წარმოდგენილი იქნება:
23 ივნისი, 2014 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის 2014 წლის 19 ივნისის N 1-141 ბრძანების დანართი N1
23 ივნისი, 2014 თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს
16 ივნისი, 2014 სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ [გფჯ[
16 ივნისი, 2014 სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" 1. აუქციონის საგანი:
09 ივნისი, 2014 ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია"აცხადებს აუქციონს
09 ივნისი, 2014 ს.ს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს.აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:
09 ივნისი, 2014 სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს
02 ივნისი, 2014 სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე - 9 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე:
02 ივნისი, 2014 ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა პრივატიზების მიზნით აცხადებს პირობიან აუქციონს
02 ივნისი, 2014 სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ 1. აუქციონის საგანი:
02 ივნისი, 2014 სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
19 მაისი, 2014 Title: Invitation to Bid for “Sale of various vehicles of EUMM, Georgia”
19 მაისი, 2014 ს.ს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
08 მაისი, 2014 სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე - 11 ცალ სატრანსპორტო საშუალებაზე:
08 მაისი, 2014 შ.პ.ს. ”შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის” ბალანსზე რიცხული ავტომობილების რეალიზაციის სააუქციონე პირობები
08 მაისი, 2014 ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს პირობიან აუქციონს
05 მაისი, 2014 სსიპ ” ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა” აცხადებს
28 აპრილი, 2014 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზება.
17 აპრილი, 2014 სსიპ სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლაში ბუფეტის ფართის გაქირავების შესახებ
17 აპრილი, 2014 მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს VI ლოტად:
17 აპრილი, 2014 ს.ს. "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს პირობებით
31 მარტი, 2014 შპს "ნინოწმინდას ნავთობის კომპანია”