ახალი ამბები » აცხადებს კონკურსს
27 მარტი, 2015 შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი” აცხადებს კონკურსს სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვაზე
15 დეკემბერი, 2014 ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 2014წლის17 დეკემბრიდან აცხადებს კონკურსს
01 დეკემბერი, 2014 სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებსკონკურსს რექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად
18 აგვისტო, 2014 შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი” აცხადებს კონკურსს გაზის ბურთულიანი ონკანების შესყიდვაზე
11 აგვისტო, 2014 კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს პროფერორის, ასოცირებული პროფესორის და მასწავლებლის თანამდებობების დასაკავებლად:
23 ივნისი, 2014 შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი” აცხადებს კონკურსს ფოლადის მილების შესყიდვაზე
09 ივნისი, 2014 სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია აცხადებს კონკურსს ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად, ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე
09 ივნისი, 2014 სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია აცხადებს კონკურსს ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
09 ივნისი, 2014 სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია აცხადებს კონკურსს
09 ივნისი, 2014 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
02 ივნისი, 2014 შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.
26 მაისი, 2014 „შპს საზღვაო სასწავლო ცენტრი ანრი“-ს საზღვაო კოლეჯი აცხადებს ღია კონკურსს პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორისა და ასოცირებული პროფესორის ათი ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
24 მარტი, 2014 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ აცხადებს კონკურსს N 018-BID -14 - ერთ ლოტად , ქსელებზე ტექნიკური სამუშაოებისთვის ინერტული მასალების შესყიდვის თაობაზე და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს.
20 მარტი, 2014 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ აცხადებს კონკურსს N 018-BID -14 - ერთ ლოტად
17 მარტი, 2014 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ აცხადებს კონკურსს N 017-BID -14 - ერთ ლოტად,
13 მარტი, 2014 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ აცხადებს კონკურსს N 016-BID -14 - სამ ლოტად
13 მარტი, 2014 საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA აცხადებს კონკურსს
13 მარტი, 2014 სასწავლო უნივერსიტეტი „რვალი“