ახალი ამბები » შპს
29 დეკემბერი, 2014 საკონსულტაციო–აუდიტი შპს"მლთ–აუდიტი"
15 დეკემბერი, 2014 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია"
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
17 ნოემბერი, 2014 შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია"აცხადებს ტენდერს: "ალაზან ჰესზე" დაალაზანი 2 ჰესზე" ამწე მექანიზმების დიაგნოსტიკაზე.
29 სექტემბერი, 2014 შპს “ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას” კასპის ცემენტის ქარხანიდან ფოთის წისქვილში კლინკერის ტრანსპორტირება
22 სექტემბერი, 2014 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ კავკასუსი" აცხადებს ტენდერს
15 სექტემბერი, 2014 განცხადება შპს ,,ენგურჰესი”
18 აგვისტო, 2014 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ კავკასუსი"
21 ივლისი, 2014 შპს "შეზღუსული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონო პირობები
07 ივლისი, 2014 ახმეტელის მუნიციპალიტეტის შპს"თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი"
09 ივნისი, 2014 მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე "ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი, საქართველო” საკონსულტაციო მომსახურებები განმახორციელებელი კონსულტანტისათვის
09 ივნისი, 2014 მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე "ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი, საქართველო”
31 მარტი, 2014 შპს "ნინოწმინდას ნავთობის კომპანია”
31 მარტი, 2014 ახმეტელის მუნიციპალიტეტის შპს"თუშური ცხვრისა ჯიშსაშენი"
13 მარტი, 2014 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი"