ახალი ამბები » ბათუმი
14 მაისი, 2015 “მგზავრების» ერთი დღე
22 დეკემბერი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №25 საჯაროსკოლა”აცხადებსსაჯაროაუქციონს
10 ნოემბერი, 2014 შპს “ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი“ აცხადებს ხელახალ ღია კონკურსს
27 ოქტომბერი, 2014 სსიპ ,, ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა” აცხადებს
09 ივნისი, 2014 სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
02 ივნისი, 2014 განცხადება სსიპ ,,ქალაქ ბათუმის №26 საჯარო სკოლა”აცხადებს საჯარო აუქციონს
26 მაისი, 2014 გაცნობებთ, რომ ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (გზშ) საჯარო განხილვის განცხადებაში ცვლილება
08 მაისი, 2014 სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის #11 საჯარო სკოლა აცხადებს განმეორებით პირობებიან აუქციონს
05 მაისი, 2014 სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა, რომელიც მდებარეობს მელიქიშვილის ქ.N125-ში, აცხადებს, იჯარის ფორმით სარგებლობისათვის საჯარო აუქციონს
05 მაისი, 2014 სსიპ ” ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა” აცხადებს
27 მარტი, 2014 სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა აცხადებს, იჯარის ფორმით სარგებლობისათვის საჯარო აუქციონს.
27 მარტი, 2014 სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა აცხადებს, იჯარის ფორმით სარგებლობისათვის საჯარო აუქციონს.
27 მარტი, 2014 სსიპ ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა
17 მარტი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის N10 საჯარო სკოლა” აცხადებს საჯარო აუქციონს
13 მარტი, 2014 სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა