ახალი ამბები » საჯარო სკოლა
05 მაისი, 2014 სსიპ ” ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა” აცხადებს
28 აპრილი, 2014 სსიპ ,,ქალაქ ბათუმის №26 საჯარო სკოლა”აცხადებს საჯარო აუქციონს
17 აპრილი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №2 საჯარო სკოლა”
14 აპრილი, 2014 სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა
27 მარტი, 2014 სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა აცხადებს, იჯარის ფორმით სარგებლობისათვის საჯარო აუქციონს.
27 მარტი, 2014 სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა აცხადებს, იჯარის ფორმით სარგებლობისათვის საჯარო აუქციონს.
17 მარტი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის N10 საჯარო სკოლა” აცხადებს საჯარო აუქციონს
13 მარტი, 2014 სსიპ ქალაქ ბათუმის №20 საჯარო სკოლა