ახალი ამბები » დუშეთის მუნიციპალიტეტი
24 ნოემბერი, 2014 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. დუშეთში მდებარე 90 მ2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზება.
24 ნოემბერი, 2014 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული UAZ-31514 მარკის ავტომანქანის ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზება.
30 ივნისი, 2014 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით არსებული მიწის ფართის აუქციონის წესით პრივატიზება
26 ივნისი, 2014 დუშეთის მუნიციპალიტეტის აცხადებს განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის
26 მაისი, 2014 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწი განმეორებითი ელექტრონული აუქციონი
28 აპრილი, 2014 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზება.
28 აპრილი, 2014 დუშეთის მუნიციპალიტეტი. ელექტრონული აუქციონი
03 აპრილი, 2014 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული UAZ-31514 მარკის ავტომანქანის ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზება.