ახალი ამბები » განცხადება
29 მარტი, 2016 საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება
21 სექტემბერი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 21 სექტემბერი, 2015 წ.
18 სექტემბერი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 18 სექტემბერი, 2015 წ.
17 სექტემბერი, 2015 Invitation to Participate in theSales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
17 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 17აგვისტო, 2015 წ.
17 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 17 აგვისტო, 2015 წ.
06 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 05 აგვისტო, 2015 წ.
06 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 05 აგვისტო, 2015 წ
29 ივლისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 29 ივლისი, 2015 წ.
24 ივლისი, 2015 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 24 ივლისი, 2015 წ.
24 ივლისი, 2015 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 24 ივლისი, 2015 წ.
16 ივლისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 15 ივლისი, 2015 წ.
16 ივლისი, 2015 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 15 ივლისი, 2015 წ.
13 ივლისი, 2015 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 13 ივლისი, 2015 წ.
29 ივნისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი განცხადება ქ. ფოთი 29 ივნისი, 2015 წ.
09 ივნისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 08 ივნისი, 2015 წ.
29 მაისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 29 მაისი, 2015 წ.
18 მაისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 18 მაისი, 2015 წ.
18 მაისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 15 მაისი, 2015 წ.
12 მაისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 11 მაისი, 2015წ.
01 მაისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 01 მაისი, 2015 წ.
01 მაისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ქ. ფოთი 01 მაისი, 2015 წ.
24 აპრილი, 2015 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი
22 აპრილი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი
21 აპრილი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 21 აპრილი, 2015 წ.
07 აპრილი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება
07 აპრილი, 2015 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება
17 თებერვალი, 2015 სსიპ"საზოგადებრივი მაუწყებლის "2014 წლის პერიოდის განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის ,საგადასხადო და სამართლებრივი აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე
22 დეკემბერი, 2014 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
22 დეკემბერი, 2014 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
22 დეკემბერი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №25 საჯაროსკოლა”აცხადებსსაჯაროაუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
15 დეკემბერი, 2014 გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
15 დეკემბერი, 2014 გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
24 ნოემბერი, 2014 შპს „ჯორჯიან პეტროლეუმი“-ს 2000 მ3 ტევადობის საავიაციო საწვავის რეზერვუარის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.
17 ნოემბერი, 2014 ენერგო-პრო ჯორჯია-ს განცხადება საჯარო განხილვის შესახებ
17 ნოემბერი, 2014 ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის საჭირო საბურავებისა და მათთან დაკაშირებული მომსახურებების შესყიდვის სატენდერო განცხადება
17 ნოემბერი, 2014 განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
17 ნოემბერი, 2014 ლოკომოტივის გაყიდვის შესახებ „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“ (APM Terminals Poti)
27 ოქტომბერი, 2014 განცხადება
20 ოქტომბერი, 2014 ენერგო-პრო ჯორჯია-ს განცხადება საჯარო განხილვის შესახებ
13 ოქტომბერი, 2014 მაღალი წნევის ცივი და ცხელი წყლის რეცხვის აპარატის სატენდერო განცხასება
06 ოქტომბერი, 2014 განცხადება შპს „გზამშენი XXI“ასფალტის ქარხნის ექსპლოატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.
15 სექტემბერი, 2014 „კინტრიში ჰეს“-ის 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვა.
15 სექტემბერი, 2014 განცხადება შპს ,,ენგურჰესი”
08 სექტემბერი, 2014 გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი. ანგარიშის საჯარო განხილვა.
25 აგვისტო, 2014 განცხადება სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2013 წლის პერიოდის განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის, საგადასახადო და სამართლებრივი აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე
25 აგვისტო, 2014 ქრომატოგრაფის არხის სატენდერო განცხადება