ახალი ამბები » მე­სა­მე გზა არ არ­სე­ბობს - ან და­სავ­ლე­თის ცი­ვი­ლი­ზა­ცია, ან ავ­ტო­რი­ტა­რიზ­მი
კატეგორიაში პოსტები არ არის!