ახალი ამბები » სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“
06 ოქტომბერი, 2014 სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს, მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე. (აუქციონი)
29 სექტემბერი, 2014 სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" აცხადებს ღია აუქციონს, მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე - 2 ცალ სატრანსპორტო საშუალებაზე:
22 სექტემბერი, 2014 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე. (ფგგ)
22 სექტემბერი, 2014 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე. (ფგ)
04 აგვისტო, 2014 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე - რკინის ჯართი - 7 ტ.
04 აგვისტო, 2014 სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2013 წლის პერიოდის განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის, საგადასახადო და სამართლებრივი აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
28 ივლისი, 2014 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე
30 ივნისი, 2014 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს
30 ივნისი, 2014 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“
16 ივნისი, 2014 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს მოძრავ ქონებაზე.
16 ივნისი, 2014 სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს ღია აუქციონს მის საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე.