ახალი ამბები » The Empire Hotel Rooftop
23 იანვარი, 2015 ევას თოჯინები